Skip to: Ervaren stigma heeft invloed op de mate van herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaren stigma heeft invloed op de mate van herstel

Ervaren stigma heeft invloed op de mate van herstel en dat wordt gemedieerd door de mate van hopeloosheid en gevoelens van eigenwaarde

Uit onderzoek is gebleken dat de mate van zelfvertrouwen en hopeloosheid invloed kan hebben op de symptomen van schizofrenie en op de het subjectief ervaren gevoel van herstel (recovery). In deze Britse studie (n=80; schizofrenie) werd onderzocht of er op de korte en de lange termijn een verband is tussen stigma en objectieve en subjectieve uitkomsten van herstel en of als dat verband gevonden wordt, dat verband gemedieerd wordt door zelfvertrouwen en hopeloosheid. Op baseline en na 6 maanden werden afgenomen: de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (meet symptomen, objectief herstel) en de Process of Recovery Questionnaire (QPR) (meet subjectief ervaren herstel). Alleen op baseline werden afgenomen: de King Stigma Scale (KSS) (meet mate van ervaren stigma), de Beck Hopelessness Scale (BHS) en de Self-Esteem Rating Scale (SERS). Er werden lineaire en multiple regressie analyses uitgevoerd. Op baseline bleek dat de mate van stigma zowel het symptomatische als het subjectieve herstel voorspelde, en het effect van stigma op deze uitkomsten werd gemedieerd door hopeloosheid en zelfvertrouwen. Analyse van de data gemeten na 6 maanden bevestigde het verband tussen stigma en subjectief en objectief herstel. Er werd echter weinig teruggevonden van de invloed van hopeloosheid en zelfvertrouwen: alleen bleek het effect van stigma op sociaal terugtrekgedrag (gemeten met de PANSS) gemedieerd door zelfvertrouwen. Om de gevolgen van stigma tegen te gaan wordt aangeraden om al in een vroeg stadium bij personen met psychoses via Cognitieve Gedragstherapie te werken aan de vermindering van geïnternaliseerd stigma.
Vass V, Morrison AP, Law H, Dudley J, Taylor P, Bennett KM, Bentall RP. (2015).How stigma impacts on people with psychosis: The mediating effect of self-esteem and hopelessness on subjective recovery and psychotic experiences. Psychiatry Res. 230 (2), 487-95.

Back To Top