Skip to: Engeland: slechts 42% psychiatrische cliënten stroomt snel door naar een minder intensieve begeleidingsvorm

Kenniscentrum Phrenos website

Engeland: slechts 42% psychiatrische cliënten stroomt snel door naar een minder intensieve begeleidingsvorm

In Engeland leven ongeveer 60.000 personen met langdurig psychische problemen in een vorm van begeleide huisvesting. Er zijn 3 typen: 1. Residentiële zorg: onbeperkte 24-uurs begeleiding (wonen, leven en behandeling onder één dak); 2. Beschermd wonen: meer zelfstandigheid in indeling van eigen leven; huisvesting meestal van de instelling die zorg verleent; 3. Begeleid zelfstandig wonen: cliënt woont in door hemzelf gehuurde woonruimte, begeleiding komt enkele uren per week langs. Het doel van de zorg is om de cliënten binnen 30 maanden naar minder zware vormen van hulpverlening te laten doorstromen. In het kader van de Quality and Effectiveness of Supported Tenancies for people with mental health problems (QuEST)-studie werd een cohort (N=586; 87 locaties) 30 maanden gevolgd om te kijken wie succesvol doorstroomde naar een meer zelfstandige woonruimte en/of minder begeleiding, en in hoeverre het succes toe te schrijven was aan de kwaliteit van de hulpverlening. Er werden o.a. de volgende meetinstrumenten afgenomen: de Qualtity Indicator for Rehabilitative Care – Supported Accommodation (QuiRC-SA), de Special Problems Rating Scale (SPRS), de Camberwell Assessment of Needs Short Assessment Scale (CANSAS), de Life Skills Profile (LSP). De data werden geanalyseerd met behulp van logistische mixed effect modellen. Het bleek dat cliënten in de residentiële zorg en begeleid wonen ernstigere psychische problemen hadden dan de zelfstandig wonende. Van alle deelnemers stroomde gemiddeld 41,5% (243 van de 586) succesvol door naar een minder zware vorm van ondersteunde huisvesting: residentiële zorg: 10,3%; beschermd wonen: 39,3%; ambulante zorg: 67,7%. In vergelijking met een persoon die in residentiële zorg was, was de doorstroomkans van iemand in ambulante zorg bijna 8 keer zo groot (OR=7,96; 95%BI 2,92-21,69). Doorstromen werd geassocieerd met kostenreductie en een positieve kwaliteit van de dienstverlening.
Killaspy H, Priebe S, McPherson P, Zenasni Z, Greenberg L, McCrone P, Dowling S, Harrison I, Krotofil J, Dalton-Locke C, McGranahan R, Arbuthnott M, Curtis S, Leavey G, Shepherd G, Eldridge S, King M. (2019). Predictors of moving on from mental health supported accommodation in England: national cohort study. Br J Psychiatry. May 3:1-7.

Back To Top