Skip to: Effect van op IPS-arbeidsrehabilitatie programma’s op kwaliteit van leven is gering

Kenniscentrum Phrenos website

Effect van op IPS-arbeidsrehabilitatie programma’s op kwaliteit van leven is gering

Over het algemeen willen mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) die door hun ziekte niet (meer) werken graag weer aan het werk. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van allerlei vormen van begeleid werken interventies op het vinden van regulier betaald werk door EPA. In deze Nederlandse systematische review en meta-analyse (n=16 studies) werd onderzocht wat de effecten van re-integratieprogramma’s zijn op de psychische gezondheid en de kwaliteit van leven van de deelnemers. Enkele voorwaarden waaraan de studies moesten voldoen: de deelnemer moet in een baan (regulier betaald of beschermd) geplaatst worden en de opzet van de studie moest een RCT zijn waarbij er aan gezondheid gerelateerde uitkomstmaten zijn gemeten. Er bleken 16 studies geïncludeerd te kunnen worden. In bijna alle studies was de gebruikte interventie Individual Placement and Support (IPS) of daarop gebaseerd. Daarbij wordt de deelnemer eerst op een arbeidsplaats naar eigen voorkeur geplaats en aldaar begeleid. In alle studies bestond de controle groep uit traditionele arbeidsrehabilitatie. De geestelijke gezondheid werd o.a. gemeten met: de Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS) of de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). De kwaliteit van leven werd o.a. gemeten met de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA) of de Lancashire Quality of Life Profile. Van 15 studies konden de uitkomstmaten die psychiatrische symptomen in beeld brengen gepooled worden en kon er een Hedges’g (effect size) worden berekend: 0.20 (95% BI -0.23 – 0.62). Dit is geen significant effect. Van 7 studies die ook kwaliteit van leven in beeld brachten kon eveneens een gepoolde effect size berekend worden: 0.28 (95% BI 0.04 – 0.52). Op de kwaliteit van leven hebben IPS-achtige interventies een gering positief effect.
Van Rijn RM, Carlier BE, Schuring M, Burdorf A. (2016). Work as treatment? The effectiveness of re-employment programmes for unemployed persons with severe mental health problems on health and quality of life: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med. 73 (4), 275-9.

Back To Top