Skip to: Eerste-psychose-patiënten blijken optimistisch over hun toekomstperspectieven

Kenniscentrum Phrenos website

Eerste-psychose-patiënten blijken optimistisch over hun toekomstperspectieven

In deze Chinese (Hong Kong) pilot studie werd aan zes personen die een eerste psychose hadden meegemaakt in een focusgroep gevraagd hoe zij tegen hun herstelproces aankijken. Vragen die aan de orde kwamen waren o.a.: a. Denk je dat je ziek bent; b. Denk je dat dit herstelproces verschilt van dat van een somatische chronische ziekte; c. Ben je al volledig hersteld; d. Als je nog niet hersteld bent, wat kun jezelf (of anderen) dan doen om dat te bevorderen. De volgende thema’s konden geïdentificeerd worden: 1. De betekenis van de psychotische ervaring; 2. De betekenis van herstel (recovery); 3. Stigma; 4. Ze hebben een optimistisch beeld van hun herstel. Voor de deelnemers betekent herstel vooral weer cognitief en sociaal op het ‘oude’ niveau kunnen functioneren. Men denkt dat men niet genezen is zolang men nog medicijnen slikt. Allen poogden hun ziekte voor de omgeving verborgen te houden uit angst voor stigma. Ook de bijwerkingen van de medicatie worden negatief beoordeeld. Door hun psychotische ervaring hebben de deelnemers het leven beter leren waarderen en kunnen ze meer weloverwogen keuzes maken. Ze denken dat hun vooruitzichten gunstig zijn. Voor hen heeft recovery weinig van doen met symptomen en ziekte.
Lam MML, Pearson V, Ng RMK, Chiu CPY, Law CW & Chen EYH (2011). What does recovery from psychosis mean? Perceptions of young first-episode patients. International Journal of Social Psychiatry 57 (6), 580-587.

Back To Top