Skip to: Duidelijke indicatie dat het volgen van hoger onderwijs de kans op vinden van regulier betaald werk doet toenemen voor psychiatrische patiënten

Kenniscentrum Phrenos website

Duidelijke indicatie dat het volgen van hoger onderwijs de kans op vinden van regulier betaald werk doet toenemen voor psychiatrische patiënten

In de VS zijn er verschillende wetten om de discriminatie van mensen met een stoornis tegen te gaan in allerlei sectoren van de samenleving: Rehabilitation Act (1973), Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 1975) en de Americans with Disabilities Act (ADA, 1990). Op federaal niveau worden er Arbeidsrehabilitatie programma’s aangeboden. Informatie over iedereen die zo’n programma volgt wordt in een database bijgehouden. Met behulp van die data wordt in dit artikel onderzocht of er een verband bestaat tussen het aangeboden krijgen en het volgen van de hoger onderwijs en de arbeidsuitkomsten voor personen met een psychiatrische stoornis. Hiervoor werden de data van het fiscale jaar 2007 geanalyseerd. Het was al duidelijk dat personen met een psychiatrische stoornis die vóórdat ze de stoornis kregen al hoger onderwijs (hadden) genoten vaker werk vonden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat degenen die in hun arbeidsrehabilitatie-traject (n=195.460) gelegenheid kregen en namen om hoger onderwijs te volgen 33 per cent meer kans hebben om na één jaar regulier betaald werk te hebben dan degenen die dat niet deden. Het stimuleren van begeleid leren kan deze doelgroep ondersteunen om een hoger onderwijs opleiding succesvol af te sluiten.
Boutin DL &. Accordino MP (2011). Importance of Collegiate Training for Vocational Rehabilitation Consumers with Psychiatric Disabilities. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 14 (1), 76-95.

Back To Top