Skip to: Duidelijke diagnose-gerelateerde hiërarchie in het toekennen van stigma aan mensen met psychische stoornissen

Kenniscentrum Phrenos website

Duidelijke diagnose-gerelateerde hiërarchie in het toekennen van stigma aan mensen met psychische stoornissen

Uit de literatuur komt naar voren dat het niveau van stigma samenhangt met een bepaalde diagnose en bepaalde symptomen. Studies naar diagnose-gerelateerde stigma verschillen vergelijken bijna allemaal de impact van twee diagnoses. Het doel van deze Britse vignetstudie was om de verschillende niveaus van stigma vast te stellen ten aanzien van negen psychiatrische diagnoses en te kijken welke attributies de verschillende niveaus van stigma voorspellen. Er werden negen vignetten ontwikkeld en de online survey werd op allerlei sociale media en websites uitgezet. De deelnemers uit het algemene publiek (N=665) konden anoniem aan de survey deelnemen. De vignetten benoemden en beschreven de volgende diagnoses: schizofrenie, bipolaire stoornis, depressie, gegeneraliseerde angststoornis (GAS), obsessief-compulsieve stoornis (OCS), dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), posttraumatische stressstoornis (PTSS), borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPS). Voor elk van de negen vignetten vulden de deelnemers de volgende vragenlijsten in: de Social Distance Scale (SDS), de vignet-specifieke Attribution Questionnaire, met vier subschalen: persoonlijke verantwoordelijkheid, compassie, boosheid en angst, en de Brief Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS). Er werd een duidelijke volgorde van weinig naar veel stigma gevonden. Van weinig stigma naar veel stigma was de stigma-hiërarchie als volgt: depressie, GAS, OCS, PTSS, bipolaire stoornis, DIS, BPS, ASPS en schizofrenie. Dit weerspiegelt globaal het verschil tussen common mental disorders (CMD) en ernstige persistente psychische stoornissen. Schizofrenie is de meest gestigmatiseerde diagnose. De attributie die het meest consistent stigma met betrekking tot de verschillende diagnoses voorspelde was angst. Alleen bij schizofrenie en PTSS werd een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid door de respondenten toegekend. Anti-stigma campagnes zijn waarschijnlijk effectiever als ze uitgaan van een diagnose-specifieke benadering en inzetten op angstige attributies.
Hazell CM, Berry C, Bogen-Johnston L, Banerjee M. (2022). Creating a hierarchy of mental health stigma: testing the effect of psychiatric diagnosis on stigma. BJPsych Open. 2022 Sep 26;8(5):e174.

Back To Top