Skip to: Dubbele boodschappen hulpverleners over mogelijkheden om aan het werk te komen

Kenniscentrum Phrenos website

Dubbele boodschappen hulpverleners over mogelijkheden om aan het werk te komen

In 2016 had 5,4% van de volwassen bevolking van de VS een ernstige psychische stoornis (EPA). Slechts een kwart van hen heeft werk. Er zijn veel barrières om werk te krijgen voor deze groep o.a. discriminatie door werkgevers en angst bij cliënten dat het accepteren van (deeltijd of tijdelijk) werk hun rechten op uitkeringen in gevaar brengt. In deze Amerikaanse studie (n=221) werd onderzocht in hoeverre het personeel (hulpverleners en administratief personeel) van de instellingen voor ambulante ggz (CMCH’s) in New Hampshire mogelijk een barrière vormen voor het bereiken van het hersteldoel het vinden van werk voor de EPA-doelgroep. Van de 2218 werknemers van 4 CMCH’s vulden 221 personen een online survey in, waarvan de vragen gebaseerd waren op de Expectations for the Employability of People with Serious Mental Illness (EESMI). Van de respondenten was 74% hulpverlener (psychiater; verpleegkundige; maatschappelijk werker; casemanager). Deze groep schatte in dat 49% van hun cliënten bij de EPA-groep hoorde, dat 29% van deze groep aan het werk probeerde te komen en dat 30% van hen ook in staat was om te werken. De meeste respondenten vonden dat werk voor de EPA-groep veel voordelen had: meer betrokken bij de gemeenschap (66%), zelfbeeld van de cliënten wordt beter (64%) en de sociale contacten nemen toe (74%). Hoewel een meerderheid van de respondenten dacht dat de EPA-groep in staat was om te werken, dacht 30% van hen dat werkgevers hen niet wilden aannemen. Bijna de helft van de respondenten dacht dat de EPA-groep wilde werken om hun leven te verbeteren. Een groot deel van de hulpverleners heeft een dubbele opvatting over de mogelijkheden van de EPA-groep om aan het werk te komen. Het CMCH-personeel met een hogere opleiding stond veel positiever ten opzichte van de voordelen van werk voor de EPA-groep dan degenen met een lagere opleiding. CMCH-personeel staat niet onverdeeld positief ten opzichte van werk als hersteldoel.
Brucker DL, Doty M. (2018). Community mental health center staff attitudes about employment for persons with serious mental illness. Psychiatr Rehabil J. Oct 8.

Back To Top