Skip to: Drie belemmeringen voor de inzet van traumagerichte interventies bij mensen met een psychotische stoornis én een posttraumatische stressstoornis (PTTS)

Kenniscentrum Phrenos website

Drie belemmeringen voor de inzet van traumagerichte interventies bij mensen met een psychotische stoornis én een posttraumatische stressstoornis (PTTS)

Traumagerichte interventies kunnen effectief zijn bij PTTS. In klinische richtlijnen wordt aanbevolen om traumagerichte interventies ook bij mensen met een psychotische stoornis in te zetten. Toch worden die interventies weinig bij laatstgenoemde groep gebruikt, hoewel mensen met een psychose relatief vaak ook PTTS hebben (tussen de 14%-47%). In deze Britse kwalitatieve studie werden 19 hulpverleners ondervraagd over wat volgens hen de belemmeringen zijn om traumagerichte interventies te gebruiken in de behandeling van mensen met een psychose én PTTS. De data uit de semi-gestructureerde interviews met de psychologen (11), psychiaters (3), maatschappelijk werkers (2), verpleegkundigen (1) en ergotherapeuten (1) werden geordend met behulp van de constructivistische grounded theory methode. Uit de analyse kwamen drie met elkaar verbonden belemmeringen (thema’s) naar boven: I. coherent begrip; II. structurele ondersteuning en III. veilige omgeving. Alle deelnemers erkenden dat mensen met een psychotische stoornis vaak traumatische ervaringen hadden meegemaakt, die in de beoordeling en de behandeling niet benoemd werden. Ad. I. Het was moeilijk om trauma in het gangbare klinische discours van het hulpaanbod voor psychoses ter sprake te brengen. Coherent begrip werd beïnvloed door het dominante bio-medische model; bewustzijn en perceptie van psychologische interventies (vaak niet duidelijk wat onder traumagerichte therapie verstaan moet worden) en de kenmerken van de behandelaars. Ad II. Een aantal structurele factoren hebben invloed op het al dan niet gebruiken van traumagerichte interventies, zoals: de organisatie van de hulpverleningsinstelling; de communicatie binnen het multi-disciplinaire behandelteam; de opleiding van de behandelaars en twijfel bij de cliënten om over traumatische ervaringen te praten (stigma en schaamte). Ad III. Alleen in een veilige omgeving kan er over traumatische ervaringen worden gesproken. Anders kan het averechts werken, zowel voor de cliënt als voor de hulpverleners. Dit vereist specifieke vaardigheden van de hulpverleners.
Chadwick E, Billings J. (2022). Barriers to delivering trauma-focused interventions for people with psychosis and post-traumatic stress disorder: A qualitative study of health care professionals’ views. Psychol Psychother. 2022 Jun;95(2):541-560.

Back To Top