Skip to: Discriminatie en stigma t.a.v. schizofrenie ideologisch te verklaren met SDO

Kenniscentrum Phrenos website

Discriminatie en stigma t.a.v. schizofrenie ideologisch te verklaren met SDO

Uit stigma onderzoek is gebleken dat het medicaliseren van de oorzaken van schizofrenie (biogenetische oorzaken en psychiatrische labels toekennen) verbonden is met het geloof dat mensen met schizofrenie gevaarlijk zijn en met intenties om hen te discrimineren. In dit Franse onderzoek wordt eerst ingegaan op waarom mensen stigmatiseren en hoe dat gerechtvaardigd wordt en wordt vervolgens getoetst (n=238 studenten) in hoeverre er verbanden zijn tussen de Sociale Dominantie Oriëntatie (SDO) en legitimerende hiërarchische mythen ten aanzien van ongelijkheid en mensen buiten de eigen groep plaatsen. SDO is een sociaal construct dat aangeeft in hoeverre een persoon de voorkeur geeft aan de dominantie van de eigen groep. Stigmatiseren heeft een sociale functie waarmee drie doelen worden bereikt: mensen eronder houden (exploitatie), sociale normen opleggen en zieke mensen buiten de groep houden. De 238 studenten kregen een vignet te lezen over een persoon die alle kenmerken van iemand met schizofrenie heeft, maar er werden geen labels of verklaringen gebruikt. Vervolgens werden gemeten: de SDO; opvattingen over de oorzaken van de ziekte van de beschreven persoon in het vignet; discriminerende intenties ten aanzien van de beschreven persoon. De analyses werden met behulp van Structural Equation Modelling (SEM) uitgevoerd. Er werd een significant verband gevonden tussen de hoogte van iemands SDO en de opvatting dat de beschreven persoon gevaarlijk is. Er werd ook een verband gevonden tussen het medicaliseren van de oorzaken van schizofrenie en een persoon met schizofrenie gevaarlijk vinden en zo iemand willen discrimineren. Bij antistigma campagnes moet er rekening worden gehouden met het fenomeen van de intergroepsdominantie en sociale macht. Het gaat bij antistigma ook over de relatie tussen ‘wij’ en ‘zij’.
Lampropoulos D, Apostolidis T. (2018). Social Dominance Orientation and Discrimination against People with Schizophrenia: Evidence of Medicalization and Dangerousness Beliefs as Legitimizing Myths. Span J Psychol. Oct 25;21:E37.

Back To Top