Skip to: Deelnemers Housing-First-met-ACT-projecten: na 2 jaar stabiele huisvesting en betere kwaliteit van leven

Kenniscentrum Phrenos website

Deelnemers Housing-First-met-ACT-projecten: na 2 jaar stabiele huisvesting en betere kwaliteit van leven

Uit eerder onderzoek bleek dat het Canadese ‘Pathways to Housing’ Housing First-model (HF) met Assertive Community Treatment (ACT) zeer veelbelovend was. In dit artikel worden de resultaten na twee jaar van de in vijf Canadese steden uitgevoerde RCT naar effectiviteit van HF+ACT gepresenteerd. De resultaten na 1 jaar zijn eerder verschenen. Geïncludeerd werden alleen dakloze personen met ernstige psychische problemen die op de Multnomah Community Ability Scale (MCAS) lager dan 62 scoorden. Er werd gerandomiseerd naar twee groepen: HF+RCT (n=469) of Treatment as Usual (TAU) (n=481). Bij TAU werd alle beschikbare hulp aangeboden, waaronder ook huisvestingsprogramma’s behalve HF. De primaire uitkomstmaten waren: mate van stabiele huisvesting en maatschappelijk functioneren. De secundaire uitkomstmaten: zelf-gerapporteerde gezondheidstoestand, psychische symptomen, fysieke en psychologische integratie, middelengebruik, kwaliteit van leven, arrestaties, ziekenhuisopnames. De data werden verzameld met o.a.: de Residential Time-Line Follow-Back Inventory (RTLFB), de Perceived Housing Quality measure, het Quality of Life Interview (QLI), de EQ-5D, de Colorado Symptom Index en de Global Assessment of Individual Needs Short Screener-Substance Problem Scale. Het bleek dat de HF+ACT-deelnemers veel langer stabiele huisvesting hadden dan de TAU-groep: 71% versus 29% van de tijd over 2 jaar. De HF+ACT groep had binnen 73 dagen huisvesting, de TAU-groep na 220 dagen. De HF+ACT-groep vond hun huisvesting beter, rapporteerde een hogere kwaliteit van leven en functioneerde beter in de samenleving dan de TAU-groep. Na 2 jaar werden de verschillen tussen beide groepen wel minder.
Aubry T, Goering P, Veldhuizen S, Adair CE, Bourque J, Distasio J, Latimer E, Stergiopoulos V, Somers J, Streiner DL, Tsemberis S. (2015). A Multiple-City RCT of Housing First With Assertive Community Treatment for Homeless Canadians With Serious Mental Illness. Psychiatr Serv. Online: 2015 Dec 1.

Back To Top