Skip to: De ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) is betrouwbaar beslissingsinstrument voor toewijzen daklozen aan vervolgtraject

Kenniscentrum Phrenos website

De ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) is betrouwbaar beslissingsinstrument voor toewijzen daklozen aan vervolgtraject

Het Instroomhuis is een centraal loket voor de maatschappelijke opvang in Amsterdam. Hier worden dak- en thuislozen gescreend en wordt er door professionals een besluit over een vervolgtraject genomen. De cliënt wordt òf naar de OGGZ òf naar een private hulpverleningsinstelling verwezen. De meeste besluiten worden op grond van de persoonlijke expertise van de professional genomen. In dit Nederlandse onderzoek werd bekeken of de ZRM de professional ondersteuning kan bieden in de besluitvorming. Voor 612 cliënten vulde de beslissende professional de ZRM in. De ZRM bestaat uit 11 domeinen en categoriseert het niveau van zelfredzaamheid van elk domein op een 5-punts schaal. Met behulp van logistische regressie en de ROC-curve over de helft van het aantal cliënten werd een op een samenvatting van de ZRM-scores gebaseerde voorspellende kansberekening (predicted probability) ontwikkeld. Daarna werd bekeken in hoeverre die kansberekening overeen kwam met de daadwerkelijk genomen besluiten over de andere helft van de cliënten. Het bleek dat het ontwikkelde model accuraat en betrouwbaar is in het voorspellen van de professionele beslissingen. Hiermee kan er meer transparantie komen in de besluitvorming. De scores in vier domeinen van de ZRM wegen het zwaarst in de besluitvorming: huisvesting, geestelijke gezondheid, verslaving en justitie.
Lauriks S, De Wit MAS, Buster MCA, Fassaert TJL, Van Wifferen R & Klazinga NS (2014). The Use of the Dutch Self-Sufficiency Matrix (SSM-D) to Inform Allocation Decisions to Public Mental Health Care for Homeless People. Community Mental Health Journal 50 (7), 870-878.

Back To Top