Skip to: De waarde die iemand toekent aan het krijgen van een psychiatrische diagnose heeft grote invloed op het verloop van het herstelproces

Kenniscentrum Phrenos website

De waarde die iemand toekent aan het krijgen van een psychiatrische diagnose heeft grote invloed op het verloop van het herstelproces

In deze Amerikaanse studie wordt op de eerste plaats een model gepresenteerd over de mogelijke invloed van het bewustzijn dat iemand een psychiatrische stoornis heeft (ziekte-identiteit) op de verschillende herstelgerelateerde uitkomsten. Vervolgens wordt evidentie uit de literatuur die het model ondersteunt besproken. In het model wordt ervan uitgegaan dat het van groot belang is wat voor waarde de persoon die een psychiatrische diagnose krijgt daaraan toekent (b.v. het al dan niet internaliseren van stigma). Vervolgens wordt verondersteld dat de ziekte-identiteit invloed heeft op gevoelens van hoop en gevoel van eigenwaarde. Deze hebben op hun beurt invloed op suïciderisico en coping strategieën. De gehanteerde copingstrategie heeft direct invloed op werkuitkomsten, ernst van symptomen en sociale interactie. De auteurs bespreken literatuur waarin bewijs wordt geleverd voor de veronderstelde verbanden. Niet alle verbanden zijn overtuigend bewezen. Het ontbreken van hoop en het overnemen van stigma kan de effectiviteit van evidence-based interventies voor individuele patiënten verminderen. Cognitieve Gedragstherapie of ‘narrative enhancement’ zou hiervoor uitkomst kunnen bieden.
Yanos PT, Roe D & Lysaker PH (2010). The Impact of Illness Identity on Recovery from Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 13 (2), 73-93.

Back To Top