Skip to: STAX-SA is accurate categorisatie voor meeste vormen van begeleide huisvesting

Kenniscentrum Phrenos website

STAX-SA is accurate categorisatie voor meeste vormen van begeleide huisvesting

Er is een grote verscheidenheid in het aanbod van de begeleiding van personen met psychische problemen in hun woonomgeving, zowel in de concrete vormgeving als in de beschrijvingen in de literatuur. Hierdoor is het moeilijk om de verschillende vormen van begeleid wonen met elkaar te vergelijken. In deze Britse studie wordt verslag gedaan van de ontwikkeling en de validering van een eenvoudige taxonomie voor de classificatie van alle vormen van begeleid wonen voor personen met psychische problemen en deze nieuwe taxonomie wordt vergeleken met de bestaande Domain-based Taxonomy of Supported Accomodation (DTSA) van Siskind en collega’s. Dit heeft geresulteerd in de Simple Taxonomy for Supported Accommodation (STAX-SA). De definitieve versie van de STAX-SA omvat vijf types van begeleid wonen, gebaseerd op vier domeinen: Locatie van de hulpverleners; Niveau van ondersteuning; Mate van nadruk om door te verhuizen; Fysieke setting. De STAX-SA en de DTSA werden toegepast op 132 begeleid wonen beschrijvingen uit twee systematische reviews. De STAX-SA categoriseerde 71,1% (n=94) van de beschreven diensten accuraat. De DTSA, die 17 dimensies heeft waarop gescoord moet worden, kon in 34,1% van de beschrijvingen 8 van de 17 dimensies categoriseren. Geen enkele dienst kon volledig ingedeeld worden. De STAX-SA kan onderscheid maken tussen verschillende begeleid wonen modellen zoals die in de praktijk functioneren. Residentiële settings, waar de hulpverlening 24 uur per dag aanwezig is, werden door de projectleiders als Type 1 geclassificeerd, terwijl zelfstandig wonende cliënten die af en toe door de hulpverlening bezocht worden bijna altijd als Type 4 geclassificeerd worden. Het enige verschil tussen Type 2 en Type 3 is het Niveau van ondersteuning (veel vs. matig). Meer dan de helft van de ondervraagde projectleiders gaf aan dat de STAX-SA erg effectief was in het bevatten van de kenmerken van hun project.
McPherson P, Krotofil J, Killaspy H. (2018). What Works? Toward a New Classification System for Mental Health Supported Accommodation Services: The Simple Taxonomy for Supported Accommodation (STAX-SA). Int J Environ Res Public Health. 2018 Jan 24;15(2).

Back To Top