Skip to: De rol van de verzorgers van ggz-cliënten bij shared-decision-making in een psychiatrisch ziekenhuis is ambivalent

Kenniscentrum Phrenos website

De rol van de verzorgers van ggz-cliënten bij shared-decision-making in een psychiatrisch ziekenhuis is ambivalent

Het in overleg met de cliënt tot een behandelbeslissing komen (Shared-Decision-Making; SDM) geldt ook in de ggz steeds meer als een ethisch imperatief. Hierbij zouden ook de (informele) verzorgers (of contactpersonen), zowel verwanten als niet-verwanten, betrokken kunnen worden (triade tussen hulpverlener, cliënt en verzorger). Deze Duitse studie (N=94 verzorgers) had als doel meer inzicht te krijgen in de huidige patronen en praktijken van SDM-triades in psychiatrische ziekenhuizen. De data komen van een representatieve studie naar verzorgers in Duitse psychiatrische ziekenhuizen waarbij 247 cliënten en hun behandelaars werden geïnterviewd. Slechts 94 cliënten gaven aan in contact te staan met een verzorger en gaven de namen door. Met die verzorgers werden gestructeerde interviews gehouden, evenals met de bijbehorende cliënten en hun behandelaars. De volgende vragen stonden centraal: welke rol speelt de verzorger in het leven van de cliënt; welke rol speelt de verzorger in het contact tussen de behandelaar en de cliënt tijdens de opname; was er wel eens onenigheid tussen de verzorger en de behandelaar; wat is het voordeel van de betrokkenheid van de verzorger bij de behandeling; hoe ziet die betrokkenheid er ideaal uit. Opvallend is dat slechts ongeveer 30% van de cliënten een verzorger/contactpersoon heeft die contact heeft met de cliënten en/of de behandelaar. Bijna alle verzorgers zijn verwanten (ouders; partners; kinderen; broer of zus; tante) op 14% na. Alle drie de groepen geïnterviewden noemden ‘steun geven’ de belangrijkste bijdrage van de verzorger aan de cliënt, hoewel 36% van de cliënten de rol van de verzorger negatief benoemden. Bij consultaties werd de bijdrage van de verzorger omschreven als een expert die relevante informatie geeft voor het behandelproces. Echter: regelmatig werden de bijdragen van de verzorgers door de behandelaars als negatief beoordeeld, ook hadden ze soms zelf hulp nodig. Over het algemeen werden de potentieel positieve bijdragen van de verzorger bij SDM gezien. Allereerst moet ervoor gezorgd worden dat de verzorgers vaker bij SDM-consultaties worden betrokken.
Schuster F, Holzhüter F, Heres S, Hamann J. (2021). ‘Triadic’ shared decision making in mental health: Experiences and expectations of service users, caregivers and clinicians in Germany. Health Expect. 2021 Apr;24(2):507-515.

Back To Top