Skip to: De opvatting dat personen met een psychische stoornis gevaarlijker ten opzichte van anderen zijn is wijdverbreid

Kenniscentrum Phrenos website

De opvatting dat personen met een psychische stoornis gevaarlijker ten opzichte van anderen zijn is wijdverbreid

In deze Australische review van de literatuur (125 relevante studies) werd een belangrijke component van het stigma concept, namelijk het geloof dat personen met een psychische stoornis gevaarlijker ten opzichte van hun medemens zijn onderzocht. Hoewel met name personen met een psychose (vooral in combinatie met middelenmisbruik) meer dan gemiddeld gewelddadig gedrag kunnen vertonen (zie o.a. Douglas et al 2009), is de overgrote meerderheid van personen met een psychische stoornis niet gewelddadig. Enkele conclusies van de review: 1. Het geloof in gevaarlijkheid is conceptueel te scheiden van andere componenten van het stigma begrip. 2. Het blijkt dat het geloof in gevaarlijkheid van mensen met een psychische stoornis in de meeste bevolkingsgroepen algemeen gedeeld wordt; wel denken de meeste mensen dat anderen die opvatting meer hebben dan zijzelf. 3. Personen die contact hebben met personen met een psychische stoornis geloven minder in hun gevaarlijkheid. 4. De acht interventiestudies die erop gericht waren het geloof in de gevaarlijkheid te doen afnemen, laten, op de korte termijn althans, inderdaad een afname zien. 5. Verslagen in de media over gewelddadige misdaden door personen met een psychiatrische stoornis doen het geloof in gevaarlijkheid vaak stijgen. 6. Over het algemeen gelooft men dat door behandeling het risico op gevaarlijk gedrag bij de patiënten afneemt. De auteurs constateren dat de kwaliteit van het bestaande onderzoek op dit gebied tamelijk laag is. Verder wordt in de meeste studies gebruik gemaakt van vignetten en worden dus alleen mogelijke houdingsveranderingen gemeten.
Jorm AF, Reavley NJ & Ross AN (2012). Belief in the dangerousness of people with mental disorders: A review. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 46 (11), 1029-1045.

Back To Top