Skip to: De Nederlandse zelfhulp interventie Ouderschap met Succes en Tevredenheid (OST) is veelbelovend

Kenniscentrum Phrenos website

De Nederlandse zelfhulp interventie Ouderschap met Succes en Tevredenheid (OST) is veelbelovend

In de VS heeft ongeveer tweederde van de personen met EPA kinderen, in Nederland ongeveer 48%. De begeleide zelfhulp interventie Ouderschap met Succes en Tevredenheid (OST) is in Nederland speciaal ontwikkeld om ouders met psychische stoornissen te ondersteunen bij het zich richten op hun ouderrol. OST bestaat uit drie zelfhulp werkboeken die met behulp van getrainde hulpverleners kunnen worden doorgenomen: 1. Huidig functioneren in de ouderrol; 2. Versterken van de ouderrol van ouders met EPA – bedoeld voor ouders die samen met hun kinderen wonen; 3. Hernemen of uitbreiden van de ouderrol – bedoeld voor ouders die niet samen met hun kinderen wonen. In deze eerste pilotstudie werd een groep OST-cliënten (N=11) vergeleken met een groep die begeleid werd door hulpverleners die nog niet getraind waren in OST (N=15). De primaire uitkomstmaten waren de tevredenheid en het succes van de ouders, gemeten met de Tool to Measure Parenting Self-Efficacy (TOPSE), die gedeeltelijk door de ouders zelf en gedeeltelijk door de begeleiders werd ingevuld. Daarnaast werd gemeten: empowerment, kwaliteit van leven (EUROQOL-VAS), de relatie met de hulpverleners, de tevredenheid met de OST en de modelgetrouwheid aan de OST-interventie. Er werd gemeten als iemand met de OST begon en na één jaar. Het bleek dat na één jaar maar vier van de elf deelnemers het hele OST-programma hadden afgewerkt. De tevredenheid was bij de interventiegroep meer toegenomen dan bij de controlegroep maar het verschil was niet significant. Bij de OST-groep nam wel de kwaliteit van leven significant meer toe. Zowel de ouders als de hulpverleners waren positief over de OST-interventie. Dit is een veelbelovende interventie.
Van der Ende PC, Van Busschbach JT, Nicholson J, Korevaar EL & Van Weeghel J, (2014). Parenting and psychiatric rehabilitation: Can parents with severe mental illness benefit from a new approach? Psychiatric Rehabilitation Journal, 37 (3), 201-208.

Back To Top