Skip to: De Mental Health First Aid (MHFA)-training ook in Denemarken effectief

Kenniscentrum Phrenos website

De Mental Health First Aid (MHFA)-training ook in Denemarken effectief

De Mental Health First Aid (MHFA)-training ook in Denemarken effectief

De Mental Health First Aid (MHFA)-training, de eerste hulp bij psychische klachten training, is in 2001 in Australië ontwikkeld. De MHFA is erg geschikt voor professionals die in hun beroepsuitoefening te maken krijgen met mensen met psychische problemen. In deze Deense RCT (n totaal=369) werd onderzocht of de MHFA-training ook in de Deense context tot meer vertrouwen in het geven van hulp aan personen met een psychisch probleem die men in de kader van het werk ontmoet (collega’s en klanten) leidt. De deelnemers werden geworven in overheidsinstellingen, private ondernemingen en NGO’s. De interventiegroep (n=173) kreeg de MHFA-cursus, die in 12 uur over 2 dagen verdeeld gegeven wordt, in groepen van maximaal 20 personen aangeboden. Vóór de training en na 6 maanden werden bij de interventie- en de controlegroep (die 6 maanden op de wachtlijst voor de training stond; n=196) vragenlijsten afgenomen. In deze zelfrapportage vragenlijsten werd met name gevraagd naar vertrouwen met omgaan met personen met psychische problemen, werden vragen gesteld over vignetten waarin depressie en schizofrenie worden beschreven en werd een sociale afstandsschaal afgenomen. Na 6 maanden werden er significante verschillen gevonden tussen werknemers die een MHFA-training hadden gevolgd en de controlegroep op de items vertrouwen in het maken van contact met (Cohen’s d=0.17), vertrouwen in praten met (Cohen’s d=.18) en vertrouwen in het geven van hulp aan (Cohen’s d=0.31) personen die lijden aan een psychische stoornis. Er werden geen verschillen gevonden in het daadwerkelijk hulp bieden. Bij de deelnemers nam ook de kennis over depressie en schizofrenie flink toe. Ook in Denemarken is de MHFA-training effectief.
Jensen KB, Morthorst BR, Vendsborg PB, Hjorthøj C, Nordentoft M. (2016). Effectiveness of Mental Health First Aid training in Denmark: a randomized trial in waitlist design. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 51(4), 597-606.

Back To Top