Skip to: De meest effectieve programma’s om publiek stigma te bestrijden werken met direct contact met een persoon met een ernstige psychische stoornis

Kenniscentrum Phrenos website

De meest effectieve programma’s om publiek stigma te bestrijden werken met direct contact met een persoon met een ernstige psychische stoornis

Onder publiek stigma van psychische stoornissen wordt verstaan: het hebben van een vooroordeel ten opzichte van een persoon met een psychische stoornis en deze persoon discrimineren. Er zijn drie strategieën om publiek stigma te bestrijden: protesteren (sociaal activisme), het publiek voorlichten (educatie) en het publiek in contact brengen met een persoon met een psychische stoornis. In deze Amerikaanse meta-analyse werd de wereldliteratuur doorzocht naar effectstudies van interventies om publiek stigma te bestrijden. De uitkomstdimensies waren: veranderde houding, veranderd affect (affect is de emotionele reactie op houding; b.v. als je denkt dat iemand gevaarlijk is roept dat angst op) en veranderde gedragsintentie. Er werden 72 artikelen -met in totaal 33.364 onderzoeksdeelnemers- geschikt gevonden voor een meta-analyse. Van elke studie werden de effectmaten omgerekend naar standard mean differences (SMD). Het blijkt dat protesteren tegen publiek stigma geen effect heeft. Zowel educatie als contact hebben een positief effect op de afname van stigma ten opzichte van personen met een psychische stoornis. Het gemiddeld effect voor stigma interventies waarin men in contact kwam met een persoon met een psychische stoornis (d =.516) was groter dan die voor interventies die alleen maar voorlichting en educatie boden (d = 155). Dit gold echter alleen voor volwassenen. De enkele studies die expliciet op adolescenten gericht waren lieten een omgekeerd beeld zien. Over het algemeen was face-to-face contact effectiever dan contact via een videoband.
Corrigan PW, Morris SB, Michaels PJ, Rafacz JD & Rüsch N (2012). Challenging the Public Stigma of Mental Illness: A Meta-Analysis of Outcome Studies. Psychiatric Services 63 (10), 963-973.

Back To Top