Skip to: De associatie tussen opleidingsniveau en de wens om sociale afstand te houden (stigma) is bij depressie en schizofrenie verschillend

Kenniscentrum Phrenos website

De associatie tussen opleidingsniveau en de wens om sociale afstand te houden (stigma) is bij depressie en schizofrenie verschillend

De auteurs gaan ervan uit dat stigma ten aanzien van mensen met psychische stoornissen cognitieve, emotionele en conatieve componenten heeft. Uit verschillende onderzoeken naar het verband tussen opleidingsniveau en de behoefte aan sociale afstand ten opzichte van mensen met depressie en schizofrenie komen tegenstrijdige resultaten. In deze Duitse survey (N=2014) werd onderzocht of er een associatie is tussen sociaal-economische status (SES) en stigma en of dat verband verklaard kan worden uit overtuigingen over de oorzaken van en emotionele reacties op mensen met psychische stoornissen (één vignet over depressie; één vignet over schizofrenie). Het blijkt dat mensen met lage SES (laag opleidingsniveau) significant vaker de neiging hebben sociale afstand te houden in het geval van depressie, maar niet bij schizofrenie. Dit lijkt te maken te hebben met dat mensen met een lage opleiding andere opvattingen over de oorzaken van depressie hebben dan mensen met een hoger opleidingsniveau. De drie gemeten emotionele reacties (angst, boosheid, empathie) hebben weinig invloed op de sociale afstand. Bij schizofrenie ligt dat anders. Bij schizofrenie hebben vooral de emotionele reacties -en dus veel minder de opvattingen over de oorzaak van de stoornis- bij mensen met lage SES grotere sociale afstand tot gevolg. Bij anti-stigma campagnes moet er dus rekening mee worden gehouden dat de behoefte aan sociale afstand ten opzichte van depressie en schizofrenie verschillend is en dat de reacties ook kunnen verschillen per sociale laag.
Von dem Knesebeck O, Angermeyer MC, Kofahl C, Makowski AC & Mnich E (2014). Education and the public’s desire for social distance from people with depression and schizophrenia: The contribution of emotional reactions and causal attributions. International Journal of Social Psychiatry 60 (5), 468-473.

Back To Top