Skip to: Dakloze met EPA komt veel vaker met justitie in aanraking én is veel vaker slachtoffer van een misdrijf

Kenniscentrum Phrenos website

Dakloze met EPA komt veel vaker met justitie in aanraking én is veel vaker slachtoffer van een misdrijf

Volgens schattingen heeft 20% tot 50% van de daklozen in Noord-Amerika eveneens een ernstige psychische aandoening (EPA). In deze Canadese systematische review werden studies (n=21) opgespoord en beoordeeld over hoe vaak daklozen met EPA in aanraking met politie en justitie komen, hoe vaak ze volgens henzelf crimineel gedrag vertonen én hoe vaak ze slachtoffer van een (gewelds)misdrijf worden. Op één na werden alle gevonden onderzoeken verricht in de VS. Van de 21 studies onderzochten er 15 de dakloze EPA als dader; slechts 6 studies onderzochten de prevalentie van victimisatie. Van de dakloze EPA blijkt tussen de 63% en de 90% ooit gearresteerd te zijn geweest, blijkt tussen de 28% en de 80% ooit te zijn veroordeeld en heeft tussen de 48% en de 67% ooit in de gevangenis gezeten. In de VS wordt van de algemene bevolking ongeveer 15% ooit in het leven gearresteerd. De 10-jaars arrestatie cijfers voor volwassenen met een psychisch stoornis zijn tussen de 25% en 30%. Volgens zelfrapportage heeft tussen de 17% en de 32% van de dakloze EPA in het afgelopen jaar crimineel gedrag vertoond. Dakloze EPA die met justitie in aanraking komen hebben significant vaker een crimineel verleden, hebben veel behoefte aan GGz-hulpverlening, zijn vaker jonge mannen, gebruiken vaak drugs en hebben vaak een gedragsstoornis. Een zeer groot deel van de dakloze EPA is ooit in hun leven slachtoffer van een (gewelds)misdrijf geweest: tussen de 74% en 87%. Dat is twee à drie keer zo vaak als bij de groep gehuisveste EPA. De groep dakloze EPA slachtoffers is vaker vrouw met een geschiedenis van kindermishandeling en lijdend aan depressies.
Roy L, Crocker AG, Nicholls TL, Latimer EA & Ayllon AR (2014). Criminal Behavior and Victimization Among Homeless Individuals With Severe Mental Illness: A Systematic Review. Psychiatric Services 65 (6), 739-750.

Back To Top