Skip to: Cultureel aangepaste interventies leiden tot betere resultaten bij etnische minderheden

Kenniscentrum Phrenos website

Cultureel aangepaste interventies leiden tot betere resultaten bij etnische minderheden

Door de globalisering is er in veel landen culturele diversiteit ontstaan. Maar in de gezondheidszorg, inclusief de geestelijke gezondheidszorg, ontbreekt het vaak aan culturele competenties en zijn de interventies niet aangepast aan de culturele achtergrond van de patiënten, waardoor veel interventies minder effectief zijn. In deze Engelse review van meta-analyses (n= 12 studies) wordt de stand van zaken met betrekking tot cultureel aangepaste psychosociale interventies voor psychische problemen in kaart gebracht. Vanwege de heterogeniteit van de 12 relevante studies konden de data niet gepoold worden en worden ze apart besproken. Er kunnen wel enkele algemene opmerkingen over gemaakt worden. In de besproken literatuur was de algemene aanpak westerse vs. niet-westerse culturen. In de reviews werden effecten van de aanpaste interventies tussen de 0.23 tot 0.75 gevonden (d.i. matig tot groot). De volgende aanpassingen werden vaak genoemd: expliciet benoemen van culturele verschillen; matching van cliënt en hulpverleners met dezelfde culturele achtergrond; tijdens de behandeling culturele waarden inbrengen; samenwerken met mensen uit andere cultuur. De meeste aanpassingen gebeurden op de volgende dimensies: taal, context en therapeut. Na een thematische analyse van de aanpassingen vonden de auteurs negen thema’s: taal; concepten; familie; communicatie; inhoud; culturele normen en praktijken; context; therapeutische alliantie en behandeldoelen. De voorzichtige conclusie is dat de aanpassing van de interventies naar de cultuur van de cliënt beter is voor de cliënt dan de standaardbehandeling.
Rathod S, Gega L, Degnan A, Pikard J, Khan T, Husain N, Munshi T, Naeem F. (2018). The current status of culturally adapted mental health interventions: a practice-focused review of meta-analyses. Neuropsychiatr Dis Treat. Jan 4;14:165-178.

Back To Top