Skip to: CRT heeft na 5 jaar nog steeds positief effect bij schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

CRT heeft na 5 jaar nog steeds positief effect bij schizofrenie

Eén van de kenmerken van schizofrenie is het hebben van cognitieve beperkingen. De afgelopen jaren zijn cognitieve remediatie trainingen (CRT) steeds meer als integraal onderdeel van de behandeling opgenomen. Er is echter weinig onderzoek naar de lange termijn effecten van CRT. In deze Italiaanse studie (n=60) werd gekeken wat de effecten waren van een combinatiebehandeling met een CRT-training van 3 maanden plus een standaard psychiatrische rehabilitatiebehandeling (SPR-groep) van 6 maanden. De SPR bestond o.a. uit geïntegreerde psychologische therapie, sociale vaardigheidstraining en psycho-educatie. In de loop van de 5 jaar kreeg meer dan de helft nog een extra jaar SPR (SPR+-groep). Op baseline, na 6 maanden en na 5 jaar werden afgenomen: de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Wechsler Adult Intelligence Scale–Revised, de Italian Version of the Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) en de Quality of Life Scale (QLS). Er werd op twee domeinen naar uitkomsten gezocht: neurocognitief presteren en dagelijks functioneren. De analyses werden voornamelijk met ANOVA’s uitgevoerd. Na de CRT-training was er een algemene verbetering op alle neuropsychologische maten (verbaal- en werkgeheugen, psychomotorische coördinatie, taalbeheersing, processnelheid en executieve functies). Deze verbeteringen waren na 5 jaar stabiel op dat niveau gebleven, behalve bij de psychomotorische coördinatie en processnelheid die iets waren teruggelopen. Dit gold voor beide groepen. Bij het dagelijkse functioneren (gemeten met de QLS) was er een significante afname na 5 jaar bij de SPR-groep, maar niet bij de SPR+-groep. Om stabiele functionele verbeteringen te krijgen zal een CRT-training gecombineerd moeten worden met een uitgebreide psychiatrische rehabilitatiebehandeling.
Buonocore M, Spangaro M, Bechi M, Baraldi MA, Cocchi F, Guglielmino C, Bianchi L, Mastromatteo A, Bosia M, Cavallaro R. (2017). Integrated cognitive remediation and standard rehabilitation therapy in patients of schizophrenia: persistence after 5 years. Schizophr Res. 2017 May 22.

Back To Top