Skip to: CrisisInterventie Teams voor acute psychische problemen kunnen veelbelovend alternatief voor opname zijn

Kenniscentrum Phrenos website

CrisisInterventie Teams voor acute psychische problemen kunnen veelbelovend alternatief voor opname zijn

In de afgelopen 20 jaar zijn met name in het VK en in Noorwegen speciale Crisis Resolution Teams (CRT’s) -of CrisisInterventie Teams- opgericht die zeer snel hulp bieden aan mensen met acute psychische problemen, meestal in de thuissituatie. Het doel van de CRT-hulp is het voorkomen van opname en als poortwachter voor toegang tot de ggz dienen. Het CRT-model heeft een multi-disciplinaire benadering, geeft een snelle beoordeling, is altijd beschikbaar, geeft kortdurende intensieve thuisbehandeling en werkt samen met andere instellingen. In deze Noorse scoping review (n=129 studies) wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar crisisinterventieteams in de ggz. Een scoping review is een vorm van kennissynthese waarbij een verkennende onderzoeksvraag leidt tot een inventarisatie van sleutelconcepten, soorten bewijsmateriaal en hiaten in het onderzoek over het onderwerp. De belangrijkste thema’s die uit de kwalitatieve thematische analyse naar voren kwamen, waren: 1. Kenmerken van CRT’s (45 publicaties); 2. Implementatie van CRT’s (54 publicaties) ; 3. Effecten van CRT’s (38 publicaties). De gevonden studies varieerden in onderzoeksvraag en methodologie. Zo’n 10% van de onderzoeken is alleen in een Scandinavische taal gepubliceerd. Het grootste deel van de studies beschreef de verschillende kenmerken met betrekking tot de implementatie van een CRT in verschillende klinische settings. De tweede grootste subcategorie richtte zich op de principes van het crisisinterventie werk. De derde subcategorie onderzocht de impact van CRT-hulpverlening op ziekenhuisopnames en andere uitkomsten. Er zijn veel aanwijzingen dat CRT’s een veelbelovende alternatief voor ziekenhuisopnames zijn, maar dat is wel afhankelijk van de competenties van het team, de beschikbaarheid, continuïteit van de zorg en nauwe samenwerking met andere hulpverlenende instellingen. Dat is zeker zo als het CRT volgens het gestandaardiseerde CRT-model geïmplementeerd is, hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de effectieve elementen van CRT-hulp zijn.
Holgersen KH, Pedersen SA, Brattland H, Hynnekleiv T. (2022). A scoping review of studies into crisis resolution teams in community mental health services. Nord J Psychiatry. 2022 Feb 11:1-10.

Back To Top