Skip to: CORAL-beslishulp is waardevol voor personen met een psychische aandoening

Kenniscentrum Phrenos website

CORAL-beslishulp is waardevol voor personen met een psychische aandoening

Beslishulpen zijn op evidentie gebaseerde instrumenten om mensen te helpen om een weloverwogen keuze te maken over welke behandeling het beste bij de eigen situatie past. De Conceal Or ReveAL (CORAL) beslishulp is in de UK ontwikkeld om cliënten met (ernstige) psychische problemen bij te staan bij de overweging of de (potentiële) werkgever al dan niet, en zo ja op welk moment, ingelicht moet worden over de psychische stoornis van de cliënt. Sinds de Equality Act (2010) mogen werkgevers in de UK niet meer expliciet naar de gezondheidstoestand van sollicitanten vragen. Toch blijft voor personen met psychische problemen het dilemma over het al dan niet openheid geven over de eigen psychische problemen bestaan. In dit Britse kwalitatieve onderzoek (n=13) werd onderzocht op welke wijze de CORAL werkt en in hoeverre de CORAL invloed heeft op beslissingen over het al dan niet in de werkomgeving openheid geven over de eigen psychische problemen. Uit de interviews kwamen de volgende thema’s naar voren: 1. doordat de CORAL hielp om de voor- en nadelen van openheid geven op een rij te zetten werd de beslishulp als waardevol ervaren; 2. door de CORAL gingen de cliënten nadenken over wat er zou kunnen gebeuren als ze de werkvloer over hun psychische aandoening zouden informeren; hierbij bleek van belang welke ervaringen (vaak discriminatie) men in het verleden had gehad met het openheid geven; 3. het gevoel van eigenwaarde en het eigen waadensysteem kwamen aan de orde; 4. het gevoel al dan niet controle te hebben over wanneer en hoeveel openheid er gegeven wordt heeft invloed op het daadwerkelijke gedrag. Uit de interviews komt naar voren dat de CORAL gebruikt moet worden in combinatie met de ondersteuning van een arbeidsbegeleider. Nederlandse vertaling van de CORAL: https://www.kenniscentrumphrenos.nl/wp-content/uploads/2015/06/CORAL-NL_def.pdf
Lassman F, Henderson RC, Dockery L, Clement S, Murray J, Bonnington O, Farrelly S & Thornicroft G (2015). How does a decision aid help people decide whether to disclose a mental health problem to employers? Qualitative interview study. Journal of Occupational Rehabilitation 25(2), 403-11.

Back To Top