Skip to: Conceptueel model beschrijft vijf dimensies van sociaal isolement

Kenniscentrum Phrenos website

Conceptueel model beschrijft vijf dimensies van sociaal isolement

Sociale relaties zijn belangrijk voor de geestelijke gezondheid. Over het algemeen ervaren personen die met de GGz in aanraking komen meer eenzaamheid en hebben ze kleinere sociale netwerken dan de algemene bevolking. Bij personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) zijn er verbanden tussen sociaal isolement enerzijds en ernstigere wanen en gebrek aan ziekte-inzicht anderzijds. In deze Engelse conceptuele en methodologische review werd met behulp van literatuuronderzoek en het consulteren van experts een algeheel kader van sociaal isolement en gerelateerde concepten op het terrein van de geestelijke gezondheid in kaart gebracht. De volgende concepten worden in verband gebracht met sociaal isolement: sociaal isolement, eenzaamheid, sociale steun, sociaal netwerk, sociaal kapitaal, vertrouwde relaties en vervreemding. Uit het onderzoek komen vijf domeinen naar voren waarmee het hele concept van sociaal isolement wordt gedekt: 1. Sociaal netwerk (kwantiteit): verwijst naar de hoeveelheid personen die iemand kent; 2. Sociaal netwerk (structuur): verwijst naar de kenmerken van de sociale contacten; 3. Sociaal netwerk (kwaliteit): verwijst naar hoe de kwaliteit van de relaties ervaren wordt; 4. Beoordeling van de sociale relaties (emotioneel): verwijst naar het oordeel over de invloed van de relaties; 5. Beoordeling van de sociale relaties (hulpbronnen): verwijst naar het oordeel over de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van sociale relaties. Er werden ook meetinstrumenten opgespoord waarmee deze vijf concepten gemeten kunnen worden: Social Network Schedule (SNS), Network Analysis Profile (NAP), University of California at Los Angeles (UCLA) Loneliness Scale (ULS) en de Resource Generator-UK (RG-UK).
Wang J, Lloyd-Evans B, Giacco D, Forsyth R, Nebo C, Mann F, Johnson S. (2017). Social isolation in mental health: a conceptual and methodological review. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Dec;52(12):1451-1461.

Back To Top