Skip to: Complexe interventie voor intramurale NHS-aanbod beklijft niet

Kenniscentrum Phrenos website

Complexe interventie voor intramurale NHS-aanbod beklijft niet

Deze Engelse studie is een kwalitatieve studie die parallel liep met een RCT naar de effecten van een interventie (GetREAL) om via training van het personeel de betrokkenheid van intramurale chronische GGZ-patiënten bij (sociale) activiteiten zowel binnen als buiten de instelling te vergroten. De GetREAL-interventie was door ergotherapeuten en organisatiepsychologen ontwikkeld en bestond uit drie fasen (20 afdelingen kregen interventie, 20 afdelingen vormden controlegroep; allen binnen de NHS). Uiteindelijk bleek de interventie niet effectief. In deze kwalitatieve studie werden data verzameld via 10 focusgroepen (n=59 deelnemers) waaraan personeelsleden uit verschillende disciplines en functies meededen. De focusgroepen werden tussen de 2 en 9 maanden na het begin van de GetREAL-interventie gehouden. De thema’s waren: 1. wat zijn de uitdagingen van het werk op een rehabilitatie-afdeling; 2. wat was de impact van de GetREAL-interventie; 3. welke barrières tegen duurzame verandering werden waargenomen. Ad.1: Er werden problemen op systeemniveau genoemd die tot frustratie bij het personeel aanleiding gaven zoals de ingewikkelde patiëntengroep. Ad.2. Er werden vijf thema’s genoemd: planning en reflectie; alternatieve perspectieven onder ogen zien; opheffen grenzen tussen professionele rollen; iedereen is verantwoordelijk voor patiënten tot activiteiten aansporen; de interventie motiveerde personeel zich met patiënten te verbinden. De veranderingen bleken niet duurzaam. Ad. 3. Als redenen werden genoemd: onvoldoende voorbereiding; de interventie was te kort; het doel van de interventie werd niet door iedereen begrepen; er waren te weinig middelen om veranderingen voort te zetten; er ontbrak vaak adequaat leiderschap; de nieuwe taken konden moeilijk naast de bestaande worden uitgevoerd.
Lean M, Leavey G, Killaspy H, Green N, Harrison I, Cook S, Craig T, Holloway F, Arbuthnott M, King M. (2015). Barriers to the sustainability of an intervention designed to improve patient engagement within NHS mental health rehabilitation units: a qualitative study nested within a randomised controlled trial. BMC Psychiatry, Sep 2, 15, 209.

Back To Top