Skip to: Combinatie van Cognitieve Remediatie Training en Begeleid Werken is kosteneffectieve interventie

Kenniscentrum Phrenos website

Combinatie van Cognitieve Remediatie Training en Begeleid Werken is kosteneffectieve interventie

Omdat ook in het IPS-model de helft van de deelnemers met ernstige psychische problemen geen werk vindt, zijn er RCT’s opgezet waarin met name voor personen die cognitief op een laag niveau functioneren, Begeleid Werken (BW; volgens het IPS-model) werd gecombineerd met een Cognitieve Remediatie Training (CRT). In deze Japanse studie werd de kosteneffectiviteit van een CRT+BW-interventie (N=57) vergeleken met die van een traditionele arbeidsrehabilitatie begeleiding (TAB) (N=54). Door de arbeidswetgeving in Japan kan IPS niet modelgetrouw worden uitgevoerd, maar wel zoveel mogelijk benaderd. Daarom wordt het in dit artikel Begeleid Werken genoemd (BW). Metingen werden op baseline en na 12 maanden verricht. De deelnemers van beide groepen hadden lage cognitieve scores op de Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia Japanese version (BACS-J). De CRT+BW-groep kreeg 4 maanden cognitieve training volgens het ‘Thinking Skills for Work Program’. De werkstatus en aantal gewerkte dagen werd gemonitord met de Client Service Receipt Inventory-Japanese version (CSRI-J). Verder werden afgenomen: Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS), de Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) en de Global Assessment of Functioning (GAF). Het bleek dat de CRT+BW-groep na 1 jaar significant meer had gewerkt dan de TAB-groep (OR=11.06). De CRT+BW-groep had ook significante verbeteringen op de BACS-J-scores (B=0.21). Er werden geen significante verschillen gevonden in de gemiddelde totale kosten tussen beide groepen, maar de medische kosten waren voor de CRT+BW-groep significant lager dan voor de TAB-groep. Volgens de berekende kosteneffectiviteit acceptatie curve is het voor 70% waarschijnlijk dat CRT+BW-groep kosten-effectiever is dan de TAB-groep.
Yamaguchi S, Sato S, Horio N, Yoshida K, Shimodaira M, Taneda A, Ikebuchi E, Nishio M, Ito J. (2016). Cost-effectiveness of cognitive remediation and supported employment for people with mental illness: a randomized controlled trial. Psychol Med. Sep 22:1-13.

Back To Top