Skip to: Cognitieve Therapie veelbelovende interventie voor geïnternaliseerd stigma bij psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Therapie veelbelovende interventie voor geïnternaliseerd stigma bij psychose

Personen met een psychose kunnen veel last hebben van stigma. Stigma heeft twee dimensies: publiek stigma en geïnternaliseerd stigma (zelf-stigma). Publiek stigma bestaat uit: negatieve houdingen, stereotype opvattingen en discriminatoir gedrag. Zelf-stigma is het internaliseren van deze componenten. Er zijn nog maar weinig interventies bekend gericht op het verminderen van zelf-stigma bij personen met een psychose. In deze Britse studie (N=29; CT=15, TAU=14) werd een speciaal ontwikkelde Cognitieve Therapie-interventie (CT) in een pilot RCT getest op haalbaarheid en acceptabiliteit. De CT-interventie bestond uit 12 sessies van een uur over een periode van 4 maanden. De deelnemers moesten een score van boven de 60 hebben op de Internalised Stigma of Mental Illness Scale-Revised (ISMI-R). Deze primaire uitkomstmaat werd op baseline, na 4 en 7 maanden afgenomen. De secundaire uitkomstmaten waren: Semi-Structured Interview Measure of Stigma (SIMS), de Process of Recovery Questionnaire (QPR), de Beck Depression Inventory for Primary Care (BDI-), de Beck Hopelessness Scale (BHS), de Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), de Self-Esteem Rating Scale-Short (SERS-S) en de Internalised Shame Scale (ISS). De CT-interventie bleek haalbaar en acceptabel voor de meeste deelnemers. Echter, er bleken geen significante verschillen in de primaire uitkomstmaat (ISMI-R score) tussen de CT-groep en de controlegroep, noch na de behandeling, noch na follow-up. Er werden wel significante verschillen ten gunste van de interventie gevonden voor enkele secundaire uitkomstmaten: geïnternaliseerde schaamte (ISS), depressie (BDI-7), hopeloosheid (BHS) en zelf gerapporteerd herstel (QPR). De CT-interventie is veelbelovend.
Morrison AP, Burke E, Murphy E, Pyle M, Bowe S, Varese F, Dunn G, Chapman N, Hutton P, Welford M, Wood LJ. (2016). Cognitive therapy for internalised stigma in people experiencing psychosis: A pilot randomised controlled trial. Psychiatry Res. 240, 96-102.

Back To Top