Skip to: Cognitieve Remediatie Training (CRT) helpt bij aandacht, werkgeheugen en empathie bij personen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Remediatie Training (CRT) helpt bij aandacht, werkgeheugen en empathie bij personen met schizofrenie

Uit een recente meta-analyse bleek dat CRT op algemene cognitieve maten geringe duurzame verbeteringen op gang kan brengen. De verbeteringen treden vooral op als CRT samen met andere rehabilitatie interventies wordt aangeboden. In deze Amerikaanse RCT (n totaal=64; schizofrenie of schizoaffectieve stoornis) kregen alle deelnemers voor een periode van 4 tot 6 maanden een sociale vaardigheidstraining (SVT) aangeboden. De interventiegroep kreeg in die periode daarnaast een uitgebreide, computerondersteunde CRT aangeboden. De controlegroep kreeg in diezelfde periode een computervaardigheidstrainingsprogramma aangeboden. Op baseline en na 6 maanden werden neurocognitieve veranderingen gemeten met de Digit Span (is subtest van de WAIS III en IV), de Penn Continuous Performance Test (PCPT), de California Verbal Learning Test –II (CVLT-II) en de Penn Conditional Exclusion Test (PCET). Veranderingen in sociale vaardigheden werden gemeten met de Social Skills Performance Assessment (SSPA). Ook werd de Quality of Life Scale-Brief (QLS-B) afgenomen. Het bleek dat de CRT-interventiegroep significant beter scoorde op de neurocognitieve maat voor aandacht en werkgeheugen (gemeten met de Digit Span; d=.46) dan de controlegroep. Op de andere cognitieve maten (visuele alertheid, verbaal geheugen, probleemoplossend vermogen) was er geen significant verschil tussen beide groepen. Dat gold ook voor de uitkomsten op de maten voor psychosociaal functioneren en sociale vaardigheden, behalve voor de subscore voor empathie waarbij de CRT-groep significant meer vooruit was gegaan dan de controlegroep.
Kurtz MM, Mueser KT, Thime WR, Corbera S & Wexler BE (2015). Social skills training and computer-assisted cognitive remediation in schizophrenia. Schizophrenia Research 162(1-3), 35-41.

Back To Top