Skip to: Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) is niet effectief voor personen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) is niet effectief voor personen met schizofrenie

Uit een meta-analyse uit 2010 bleek dat CRT op allerlei cognitieve maten positieve effecten had bij personen met schizofrenie. Uit een grote, degelijke RCT uit hetzelfde jaar kwamen echter negatieve bevindingen. In deze Spaanse 3-armige RCT (n=130) werden personen met chronische schizofrenie at random toegewezen aan: 1. een groep die computergestuurde CRT (FesKits) kreeg aangeboden (CRT-groep) (n=43); 2. een groep die even vaak als groep 1 een cursus in computervaardigheden kreeg aangeboden (CC) (n=44); 3. een groep die Treatment-As-Usual kreeg (TAU) (n=43). De interventies duurden 6 maanden. CRT en CC sessies werden twee maal per week voor 45 minuten aangeboden. Op baseline en na de interventies werden de primaire uitkomstmaten –die executieve functies en geheugen meten- afgenomen: de Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) en de Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT). De secundaire uitkomstmaten waren: de California Performance Skills Assessment (UPSA), de Wechsler Memory Test (WMS III), de Stroop Test, de Trail Making Test en de FAS test. Daarnaast scoorden hulpverleners de executieve functies en het geheugen per deelnemer. In vergelijking met de CC-groep en TAU-groep bleek dat de deelnemers aan de CRT-groep wel vooruit gingen op de taken waarop concreet getraind was, maar dat deze verbetering niet terug te vinden was op de primaire en secundaire uitkomstmaten. Ook zagen de hulpverleners weinig verbeteringen in het dagelijks functioneren bij de CRT-groep. Uit deze studie blijkt dus dat CRT niet effectief is bij schizofrenie.
Gomar JJ, Valls E, Radua J, Mareca C, Tristany J, Del Olmo F, Rebolleda-Gil C, Jañez-Álvarez M et al. (2015). A Multisite, Randomized Controlled Clinical Trial of Computerized Cognitive Remediation Therapy for Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 41(6), 1387-96.

Back To Top