Skip to: Cognitieve Remediatie in het kader van Begeleid Leren verbetert het academisch functioneren

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Remediatie in het kader van Begeleid Leren verbetert het academisch functioneren

Cognitieve Remediatie (CR) is een veelbelovende methode waarmee het cognitieve functioneren van mensen met een psychotische stoornis verbetert kan worden. In deze Canadese RCT werd onderzocht of CR geïntegreerd in een Begeleid Leren programma een meerwaarde heeft. Alle deelnemers (N totaal= 37) namen deel aan een Begeleid Leren (BL) programma waarbij men de onderbroken opleiding als gevolg van de psychotische stoornis weer poogde op te vatten. De interventiegroep (N=19) kreeg naast BL ook CR over een periode van 10 weken. Er werd gemeten op baseline, na 4 en na 8 maanden. De primaire uitkomstmaat was het academisch functioneren, waarbij deelname aan lessen, houding, voorbereiding, taakgerichtheid en professionalisme werden beoordeeld. Daarnaast werd de geestelijke gezondheid middels de PANNS en de Rosenberg Self-Esteem Scale gemeten. De cognitieve ontwikkeling werd gemeten met de Wide Range Achievement Test (WRAT-III), de Weschler Adult Intelligence Scale-III, de California Verbal Learning Test (CVLT), de Trail Making Test, de Wisconsin Card Sorting Test en de Digital Vigilance Test. Een opmerkelijk uitkomst was dat de CR-training bij de interventiegroep geen grotere verbetering op het gebied van het cognitieve functioneren te zien gaf dan bij de controlegroep. Beide groepen gingen evenveel vooruit. Er was wel verschil in de ontwikkeling tussen beide groepen op de deelname aan het studieprogramma en op het academisch functioneren. De interventiegroep nam vaker deel aan de lessen en ging beter scoren op de meeste aspecten van het academische functioneren dan de controlegroep. Ook het gevoel van eigenwaarde nam significant meer toe bij de CR-groep.
Kidd SA, Kaur J, Virdee G, George TP, McKenzie K & Herman Y (2014). Cognitive remediation for individuals with psychosis in a supported education setting: A randomized controlled trial. Schizophrenia Research 157 (1-3), 90–98.

Back To Top