Skip to: Cognitieve Remediatie bij arbeidsrehabilitatie heeft positief effect bij schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Remediatie bij arbeidsrehabilitatie heeft positief effect bij schizofrenie

Mensen met schizofrenie hebben vaak neurocognitieve beperkingen en die zijn een significante voorspeller van slechte werkuitkomsten. In deze Noorse studie (n=131 totaal) werden de effecten van twee verschillende arbeidsrehabilitatie programma’s (AR) die gebaseerd zijn op het IPS-model onderzocht: 1. Eén groep (n=63) kreeg AR + een uitgebreide en specifiek op werk gerichte Cognitieve Remediatie interventie (CR-groep); 2. De andere groep (n=68) kreeg AR + een training gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapeutische principes (CGT). De AR-interventie was gericht op het vinden van regulier betaald werk, maar in de Noorse welvaartsstaat worden aan deze doelgroep ook beschermde werkplekken en gesubsidieerde werkplekken in reguliere bedrijven aangeboden. Bij de werkuitkomsten werden alle drie de soorten banen meegeteld. De CR-training en de CGT-training waren elk 40 uur. Op baseline, na 10 maanden en na 2 jaar werden gemeten: de M.I.N.I. PLUS, de Structural Clinical Interview of the Positive and Negative Syndrome Scale (SCI-PANSS), de Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) en de MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB), met zes domeinen: proces snelheid, aandacht, werkgeheugen, verbaal leren, visueel leren en probleemoplossing. Ook werden werkstatus en aantal gewerkte uren verzameld. Beide groepen gingen vooruit op een aantal neurocognitieve domeinen, waarbij de CR-groep significant vooruit ging op werkgeheugen en totaal score, en veel vooruit ging op verbaal leren. Beide groepen gingen significant meer werken (regulier betaald, gesubsidieerd en beschermd opgeteld): de CBT-groep van 10% naar 22% en de CR-groep van 5% naar 16%. Ook het aantal gewerkte uren bleef bij beide groepen continu stijgen. Zowel CR als CBT toegevoegd aan een AR-interventie zijn effectief voor de werkuitkomsten. De voorspellende waarde van neurocognitieve veranderingen op het functioneren in de werkomgeving was in deze studie gering.
Lystad JU, Falkum E, Haaland VØ, Bull H, Evensen S, McGurk SR, Ueland T. (2017). Cognitive remediation and occupational outcome in schizophrenia spectrum disorders: A 2 year follow-up study. Schizophr Res. 2017 Jul;185:122-129.

Back To Top