Skip to: Cliëntgerichte component Housing First model bepaalt grotendeels dat verslaafde dakloze personen in hun woning blijven en geen harddrugs gebruiken

Kenniscentrum Phrenos website

Cliëntgerichte component Housing First model bepaalt grotendeels dat verslaafde dakloze personen in hun woning blijven en geen harddrugs gebruiken

De stad New York besloot in 2005 dat er in de volgende 10 jaar 9000 begeleid wonen-eenheden voor daklozen ter beschikking zouden moeten komen. Er werden 9 verschillende doelgroepen onderscheiden, waaronder chronisch daklozen, zonder ernstige psychische problemen, voor wie het middelengebruik de voornaamste barrière vormt om zelfstandig te wonen. Voor deze doelgroep werd een Housing First (HF) benadering sterk aanbevolen. In deze Amerikaanse studie (n=358) werd onderzocht in hoeverre er een verband is tussen de wijze waarop de HF-principes in de praktijk werden toegepast en a. de mate waarin de ex-daklozen in hun woning bleven; en b. ontwikkelingen in hun middelengebruik. De cliënten zaten in negen verschillende HF-programma’s in New York City. De onderzoekers ontwierpen een schaal, met twee componenten, waarmee de modelgetrouwheid van de programma’s aan de HF-principes werd gemeten: 1. Begeleide huisvesting: meet de competenties van de organisaties die huisvesting en begeleiding aanboden; 2. Participatie van de cliënten: meet in hoeverre er met de wensen van de cliënten rekening werd gehouden, zonder veroordeling van middelengebruik. Het middelengebruik werd op baseline en na 1 jaar gemeten met de Addiction Severity Index en de Mini-International Neuropsychiatric Interview. Het bleek dat cliënten die in programma’s zaten waarin de participatie van de cliënten consistent volgens HF-principes werd toegepast significant minder uit de woning werden gezet of zelf weg gingen (Hazard Ratio [HR]=.35] dan de cliënten in programma’s waarin minder rekening werd gehouden met de wensen van de cliënten. Er was geen verband tussen modelgetrouwe implementatie van de HF-principes en het middelengebruik. Dat gold althans voor het gebruik van alcohol en cannabis. Het harddruggebruik was significant minder bij cliënten in programma’s waarin de cliëntenparticipatie het grootst was.
Davidson C, Neighbors C, Hall G, Hogue A, Cho R, Kutner B & Morgenstern J (2014). Association ofHousing First Implementationand Key Outcomes Among HomelessPersons With Problematic Substance Use. Psychiatric Services 65 (11), 1318-1324.

Back To Top