Skip to: Cliënten met schizofrenie worden vaker gestigmatiseerd door ggz-hulpverleners dan cliënten met andere psychische stoornissen

Kenniscentrum Phrenos website

Cliënten met schizofrenie worden vaker gestigmatiseerd door ggz-hulpverleners dan cliënten met andere psychische stoornissen

Het concept stigma heeft drie dimensies: stereotypering (opvatting over een persoon omdat deze tot een bepaalde groep behoort), vooroordelen (niet op feiten gebaseerde veronderstelde eigenschappen van de groep waartoe de persoon behoort) en discriminatie (gedragsmatige reacties ten opzichte van een persoon die bij een bepaalde groep hoort). Uit recente literatuur kwam naar voren dat hulpverleners (inclusief ggz-hulpverleners) door mensen met schizofrenie als een van de belangrijkste bronnen van stigmatisering worden aangewezen. In deze Franse systematische review (n totaal=38 studies; verschenen tussen 1999-2019) werden antwoorden gezocht op de volgende drie vragen: 1. met betrekking tot welke psychische stoornis stigmatiseren ggz-hulpverleners het meest (d.i. geloof in gevaarlijkheid, incompetentie, slechte prognose en verlangen naar sociale afstand); 2. laten ggz-hulpverleners ten opzichte van andere hulpverleners meer of minder stigma zien ten aanzien van personen met schizofrenie; 3. is er verschil in stigmatisering tussen de verschillende beroepsgroepen van ggz-hulpverleners. Deze systematische review werd uitgevoerd volgens de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses statements (PRISMA richtlijnen). Uit oudere studies bleek dat ggz-hulpverleners schizofrenie ten opzichte van andere stoornissen (meestal vergeleken met depressie) het meest stigmatiseerden, maar uit recentere studies blijkt dat psychiaters en verpleegkundigen cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis of een middelenverslaving meer stigmatiseren dan cliënten met schizofrenie (8 studies). Verder bleek uit de review dat ten opzichte van andere populaties (algemene bevolking; hulpverleners buiten de ggz; personen met schizofrenie) de ggz-hulpverleners cliënten met schizofrenie minder stigmatiseren (20 studies). Binnen de ggz-beroepsgroepen hebben leeftijd, opleiding, beroepsgroep en hoe lang iemand het beroep uitoefent invloed op het stigmatiseren van cliënten met schizofrenie. Degenen die in een biologische oorzaak van schizofrenie geloven (meestal psychiaters, met een medische opleiding) hebben over het algemeen de meest negatieve houding (18 studies).
Valery KM, Prouteau A. (2020). Schizophrenia stigma in mental health professionals and associated factors: A systematic review. Psychiatry Res. Aug;290:113068. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113068. Epub 2020 May 24.

Back To Top