Skip to: Canadese interventies voor publiek stigma en zelfstigma beschreven

Kenniscentrum Phrenos website

Canadese interventies voor publiek stigma en zelfstigma beschreven

Stigma kan schadelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van personen met psychische stoornissen. In deze Canadese review (n=35) werden de Canadese studies naar interventies, die tot doel hebben het publiek stigma en zelfstigma van psychische stoornissen te verminderen, opgespoord en beschreven, teneinde kennishiaten op te sporen. Bij het bestrijden van publiek stigma gaat het om het verminderen van stereotypes, vooroordelen en discriminatie, bij het bestrijden van zelfstigma om het voorkomen of verminderen van het internaliseren van stigma door personen met psychische problemen. De meeste gevonden studies waren uitgevoerd door de Mental Health Commission of Canada (MHCC) (n=28). Stigma werd op vele verschillende manieren gedefinieerd. In de studies werden 4 strategieën geïmplementeerd om stigma aan de orde stellen: a. direct contact tussen ervaringsdeskundige(n) en het publiek; b. indirect contact via het vertonen van een film of foto’s van personen met een psychische stoornis; c. voorlichting geven door een expert over stigma; d. door acties opvattingen en gedrag ten opzichte van stigma van anderen pogen te veranderen (advocacy). Bij de meeste studies werd alleen voor en na de interventie het effect van de interventie gemeten. Bij deze studies en ook bij sommige die ook op de langere termijn evalueerden werden soms positieve effecten van de interventie gemeten. Dit betreft meestal een specifieke groep (studenten; hulpverleners). Een combinatie van direct contact met het geven van voorlichting is het meest veelbelovend. In Canada zijn nog geen effecten van anti-stigma interventies gemeten bij ouderen, niet-Westerse sociale groepen, immigranten en personen met een psychische stoornis.
Guruge S, Wang AZ, Jayasuriya-Illesinghe V, Sidani S. (2016). Knowing so much, yet knowing so little: a scoping review of interventions that address the stigma of mental illness in the Canadian context. Psychol Health Med. Jun 4, 1-17.

Back To Top