Skip to: Binnen IPS-trajecten lijkt Foutloos Leren interventie gericht op werk-gerelateerde gedragsproblemen effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Binnen IPS-trajecten lijkt Foutloos Leren interventie gericht op werk-gerelateerde gedragsproblemen effectief

Hoewel het Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-model het meest effectieve arbeidsrehabilitatiemodel voor personen met ernstige psychische aandoeningen is, loopt de duur van de arbeidscontracten sterk uiteen. Dat kan te maken hebben met gedragsproblemen op de werkvloer. In deze Amerikaanse studie (n totaal=162) werd in twee parallelle RCT-studies de effectiviteit onderzocht van een aan het IPS-traject toegevoegde foutloos leren interventie gericht op het verminderen van gedragsproblemen. Foutloos Leren is een instructiemethode waarbij fouten tijdens het leren van nieuwe kennis of vaardigheden zoveel mogelijk wordt voorkómen. Hierdoor wordt tijdens de aanleerfase alleen de goede respons opgeslagen en onthouden. In de RCT kregen de deelnemers óf IPS + foutloos leren interventie (3 à 4 weken; op het werk)(IPS-FL-groep) óf alleen IPS (IPS-groep). Er werd op baseline en na 12 maanden gemeten. De belangrijkste uitkomstmaten waren: lengte van arbeidscontracten, werkgedrag en aantal gewerkte uren en verdiensten per week. De werkproblemen werden op baseline vastgesteld met behulp van de Work Behavior Inventory (WBI). De WBI werd ook na 12 maanden afgenomen. Voor iedere deelnemer in de interventiegroep werd een individueel trainingsplan opgesteld. Het bleek dat de IPS-FL-groep significant langer had gewerkt dan de IPS-groep (32,8 weken tegenover 25,6 weken). Van de IPS-FL-groep behield 40,7% in de 12 maanden van het onderzoek dezelfde baan, terwijl dit voor 13,8% van de IPS-groep gold. In de IPS-FL-groep verbeterden de werk-gerelateerde gedragsproblemen met 50,5% tegenover 27,4% in de IPS-groep. Uit een hiërarchische multiple regressie analyse bleek dat 18,3% van de variantie met betrekking tot het aantal gewerkte weken verklaard kan worden door sociale vaardigheden.
Kern RS, Zarate R, Glynn SM, Turner LR, Smith KM, Mitchell SS, Sugar CA, Bell MD, Liberman RP, Kopelowicz A, Green MF. (2018). Improving Work Outcome in Supported Employment for Serious Mental Illness: Results From 2 Independent Studies of Errorless Learning. Schizophr Bull. 2018 Jan 13;44(1):38-45.

Back To Top