Skip to: Binnen de groep volwassenen met ADHD hebben mannen die geen ernstige depressie hebben gehad de meeste kans op werk

Kenniscentrum Phrenos website

Binnen de groep volwassenen met ADHD hebben mannen die geen ernstige depressie hebben gehad de meeste kans op werk

De prevalentie van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) bij volwassenen is tussen de 3% en 5%. Mensen met ADHD hebben meer kans om werkloos te worden, maar het is niet duidelijk of dat aan ADHD-specifieke of ander factoren ligt. In deze Noorse studie (n=813) werd onderzocht welk deel van de patiënten met ADHD aan het werk kwam en/of bleef en welke factoren daarop van invloed waren. Alle deelnemers waren tussen 2005 en 2017 behandeld in een speciale privékliniek voor ADHD-patiënten. Van iedereen werd opgespoord: geslacht, huwelijkse staat, leeftijd, al dan niet samen met kinderen leven en al dan niet in een stad wonen. ADHD werd vastgesteld met behulp van de DSM-IV. De ernst van de ADHD-symptomen werd vastgesteld met de Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS), het IQ met de WAIS-III test en ooit in het leven depressie gehad met de Mini International Neuropsychiatric Interview. De analyses werden met behulp van logistische regressie uitgevoerd. Van de deelnemers had 60% werk (mannen meer dan vrouwen). Dat is onder het gemiddelde van de Noorse bevolking (arbeidsparticipatie ligt tussen de 70% en 80%). In de in deze studie onderzochte groep bleek de arbeidsparticipatie geassocieerd te zijn met: van het mannelijk geslacht zijn, gehuwd zijn, met kinderen leven, het opleidingsniveau en een heel leven zonder een ernstige depressie. Er werden geen verbanden gevonden tussen het hebben van werk enerzijds en de ernst van de ADHD-symptomen, de hoogte van het IQ, de leeftijd en in de stad wonen anderzijds. Arbeidsparticipatie door volwassenen met ADHD lijkt meer geassocieerd te worden met sociale kenmerken en een historie met depressie dan met ADHD-symptomen of het IQ.
Anker E, Halmøy A, Heir T. (2018). Work participation in ADHD and associations with social characteristics, education, lifetime depression, and ADHD symptom severity. Atten Defic Hyperact Disord. Sep 5.

Back To Top