Skip to: Bij zorg na ontslag uit het psychiatrische ziekenhuis is begeleid wonen waarschijnlijk meest kosteneffectief

Kenniscentrum Phrenos website

Bij zorg na ontslag uit het psychiatrische ziekenhuis is begeleid wonen waarschijnlijk meest kosteneffectief

In het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt aan personen met een ernstige psychische aandoening die uit het psychiatrisch ziekenhuis ontslagen worden op drie verschillende manieren ondersteuning in de “thuissituatie” geboden: 1. Residentiële zorg: een woonvoorziening met volledige verzorging; 2. Begeleid wonen: de cliënten wonen meestal met meerdere lotgenoten in appartementswoningen waarbij het personeel 24 uur per dag kan worden ingeroepen; de focus is hier op herstel gericht 3. Wisselende outreachende hulpverlening: cliënten wonen zelfstandig in een eigen woning en worden regelmatig door hulpverleners bezocht. Dit Britse onderzoek doet verslag van een survey onder zorggebruikers en hulpverleners (resp. n=159; n=251; n=209) van de drie genoemde voorzieningen verspreid over het hele land om zicht te krijgen op: kwaliteit van de zorg, mate van autonomie, kwaliteit van leven en tevredenheid over de zorg alsmede een indicatie te krijgen van de kosteneffectiviteit van de verschillende voorzieningen. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: Quality Indicator for Rehabilitative Care–Supported Accommodation (QuIRC-SA), Special Problems Rating Scale, Camberwell Assessment of Needs Short Assessment Scale, Clinician Alcohol and Drug Scale, Life Skills Profile questionnaire. De zorggebruikers van de Residentiële zorg hadden een zwaardere problematiek en een grotere zorgvraag dan de zorggebruikers van Begeleid wonen en van de Wisselende outreachende hulpverlening. De Residentiële zorg was het duurst. De kwaliteit van zorg was het beste bij Begeleid wonen. De bewoners van Begeleid wonen en degenen die Wisselende outreachende hulpverlening kregen waren meer sociaal geïntegreerd, maar waren wel vaker slachtoffer van criminaliteit. De kwaliteit van leven werd het laagst gescoord door degenen die zelfstandig woonden. Begeleid wonen lijkt het meest kosteneffectief van de drie voorzieningen.
Killaspy H, Priebe S, Bremner S, McCrone P, Dowling S, Harrison I, Krotofil J, McPherson P, Sandhu S, Arbuthnott M, Curtis S, Leavey G, Shepherd G, Eldridge S, King M. (2016). Quality of life, autonomy, satisfaction, and costs associated with mental health supported accommodation

Back To Top