Skip to: Bij schizofrenie vaker geen werk en alleen leven

Kenniscentrum Phrenos website

Bij schizofrenie vaker geen werk en alleen leven

Het is algemeen bekend dat schizofrenie op alle levensgebieden impact heeft. In deze Deense cohort studie werd op populatieniveau in kaart gebracht wat de vooruitzichten zijn voor mensen die voor hun 25ste jaar de diagnose schizofrenie hebben gekregen op het beroepsmatige en sociale vlak tijdens de periode van het werkzame leven (tussen de 25 en 61 jaar). Het nationale Deense cohort betrof alle personen die tussen 1955 en 1991 in Denemarken geboren waren en op hun 25ste nog in leven waren (n=2.390.127). Deze data en gegevens over hoogst genoten opleiding en woonsituatie werden gevonden in het Deense Burgerlijk Registratiesysteem. Alle personen die vóór hun 25ste de diagnose schizofrenie hadden gekregen konden worden opgespoord in het Deense Centraal Psychiatrisch Onderzoek Register (n=9448) en data over arbeidsstatus en inkomen in de Employment Classification Module en de Integrated Database for Labour Market Research. De analyses werden met behulp van logistische regressieanalyses uitgevoerd. De uitkomsten waren: arbeidsstatus, jaarlijkse inkomsten, opleidingsniveau en al dan niet samenwonen vanaf het 25ste tot en met het 61ste jaar. Personen die de diagnose schizofrenie hebben gekregen hebben over hun werkzame leven 20 keer zoveel kans om geen werk te hebben dan de algemene bevolking (op 30-jarige leeftijd: OR=39.4, 95%BI 36.5-42.6). De kans dat deze groep geen hogere opleiding heeft genoten is 6 keer zo groot en de kans dat men alleen leeft 10 keer zo groot dan bij de algemene bevolking. Deze associaties waren echter twee tot drie keer lager bij de subgroep die na hun 25ste niet meer opgenomen was geweest en waarschijnlijk een minder chronisch ziektebeloop heeft. De personen met schizofrenie verdienden tussen hun 25-61 jaar ongeveer 14% van het bedrag dat mensen zonder schizofrenie aan inkomen verwierven. De meeste mensen met schizofrenie hebben geen werk en leven alleen.
Hakulinen C, McGrath JJ, Timmerman A, Skipper N, Mortensen PB, Pedersen CB, Agerbo E. (2019). The association between early-onset schizophrenia with employment, income, education, and cohabitation status: nationwide study with 35 years of follow-up. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Nov;54(11): 1343-1351.

Back To Top