Skip to: Bij schizofrenie is er een verband tussen zelf-identiteit en het al dan niet ondersteunen van stigma sentiment

Kenniscentrum Phrenos website

Bij schizofrenie is er een verband tussen zelf-identiteit en het al dan niet ondersteunen van stigma sentiment

Het bestaande meetinstrument Internalized Stigma for Mental Illness (ISMI) brengt zelf-stigma in beeld via de concepten ‘bewustzijn van stereotype’, via ‘het eens zijn met het stereotype’ tot ‘samenvallen met het stereotype’. Met de Semantic Difference Scale (SDS) worden de concepten stigma sentimenten en zelf-identiteit op drie universele dimensies gemeten: evaluatie, kracht en activiteit. Onder stigma sentiment wordt verstaan dat iemand het eens is met de stereotype opvatting over –in dit geval- schizofrenie. In dit Amerikaanse onderzoek (schizofrenie=90; controlegroep=23) werd bekeken in hoeverre de SDS in staat is zelf-stigma bij personen met schizofrenie te meten. DE SDS vraagt oordelen over zelf-identiteit (‘ikzelf zoals ik echt ben’), gereflecteerde oordelen (‘mezelf zoals anderen me zien’) en stigma sentimenten (‘een persoon met schizofrenie’). Elke schaal heeft slechts één paar oordelen: de evaluatieschaal heeft goed of slecht; de krachtschaal heeft sterk of zwak en de activiteitenschaal heeft snel en langzaam. Met behulp van regressieanalyses werden verbanden opgespoord. Bij de schizofreniegroep bleek er een duidelijk verband tussen de evaluatieschaal van zelf-identiteit en die van stigma sentiment (r(88)=.44). Die was er niet bij de controlegroep. De SDS is goed te gebruken om zelf-stigma bij personen met schizofrenie op te sporen. Uit dit onderzoek bleek dat personen met schizofrenie die goed over zichzelf denken ook een persoon met schizofrenie als goed beoordelen. Zelf-stigma is het beste met het sociaal-cognitieve model te verklaren.
Aakre JM, Klingaman EA, Docherty NM. (2015). The relationship between stigma sentiments and self-identity of individuals with schizophrenia. Psychiatric Rehabilitation Journal 38 (2), 125-31.

Back To Top