Skip to: Bij personen met psychische problemen zijn de verwachtingen in sociale relaties van invloed op het al dan niet ervaren stigma

Kenniscentrum Phrenos website

Bij personen met psychische problemen zijn de verwachtingen in sociale relaties van invloed op het al dan niet ervaren stigma

Om anti-stigma campagnes succesvoller te maken is het van belang om meer inzicht te krijgen op hoe en wanneer personen met psychische problemen zich gediscrimineerd voelen. In dit Engelse onderzoek werden 537 personen met psychische problemen telefonisch geïnterviewd over hun ervaringen met discriminatie in verschillende levensgebieden. Er werd gebruik gemaakt van de Discrimination and Stigma Scale (DISC-11), waarmee zowel negatieve als positieve discriminatie gemeten wordt. De auteurs konden uit de data zeven verschillende typen van discriminatie distilleren, brede categorieën die door de geïnterviewden op een andere manier verwoord zijn: organisatorische beslissing; mishandeling; sociale afstand; veroordeeld worden; gebrek aan begrip; minachting; over-bescherming. De sociale verbanden waarin het vaakst negatief gedrag ervaren werd zijn: bij familie (50%); bij vrienden (50%); bij werkgevers (24%) en bij buren (25%). Volgens de respondenten houden deze personen vooral sociale afstand ten opzichte van hen. Voor een deel kunnen die hoge percentages ervaren discriminatie van familieleden en vrienden worden toegeschreven aan de grotere verwachtingen aan steun en empathie die de geïnterviewden van deze groepen hebben.
Hamilton S, Lewis-Holmes E, Pinfold V, Henderson C, Rose D & Thornicroft G (2014). Discrimination against people with a mental health diagnosis: qualitative analysis of reported experiences. Journal of Mental Health 23 (2), 88–93.

Back To Top