Skip to: Bij personen met een vroege psychose is IPS mét cognitieve remediatie training (CRT) effectiever dan IPS zonder CRT

Kenniscentrum Phrenos website

Bij personen met een vroege psychose is IPS mét cognitieve remediatie training (CRT) effectiever dan IPS zonder CRT

Na een eerste psychose vormen cognitieve beperkingen een belangrijke barrière voor succesvol (her)intrede naar werk of opleiding. Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een effectieve arbeidsre-integratiemethode voor mesne met psychische problemen, ook voor personen met een vroege psychose. IPS aangevuld met Cognitieve Remediatie Training (CRT) is tot nu toe voornamelijk bij personen met een langdurige ernstige psychische aandoening (EPA) onderzocht. In deze Nederlandse RCT (N=73) werd bekeken in hoeverre IPS + CRT de effecten van IPS versterken wat betreft deelname aan regullier betaald werk of een opleiding. De interventiegroep kreeg het programma Computerized Interactive Remediation of Cognition Training for Schizophrenia (CIRCuiTS) met in totaal 40 sessies aangeboden, gedurende 6 maanden. De actieve controlegroep werd onder begeleiding uitgenodigd verschillende computer games te spelen. De primaire uitkomstmaat was het aantal gewerkte uren per maand (of uren bij een reguliere opleiding). De secundaire uitkomstmaten waren: het cognitief en het psychische functioneren én de mate waarin gewerkt werd. Voor het cognitief functioneren werden aandacht, psychomotorische snelheid, verbaal- en werkgeheugen en het executieve functioneren gemeten. Voor het mentale functioneren werden de PANSS, de Mental Health Inventory (MHI-5), de Netherlands Empowerment List (NEL) en de International Stigma of Mental Illness (ISMI) schaal afgenomen. Deze data werden op baseline, na 6 en na 18 maanden (follow-up) verzameld. Voor de analyse werd een Generalized Linear Mixed Model (GLMM) gebruikt. Het bleek dat na 18 maanden het aantal gewerkte uren in regulier betaalde banen voor de IPS+CRT-groep (gemiddeld 29,3 uur per maand) groter was dan bij de IPS controlegroep (gemiddeld 17,4 uur). Met name in de follow-up periode (7-18 maanden) waren regulier gewerkte uren in de IPS+CRT groep (38,5 uur) significant groter dan in de IPS controlegroep (19,6 uur). Het omgekeerde werd voor deelname aan een reguliere opleiding gevonden. De IPS+CRT-groep scoorde na 18 maanden significant beter op de domeinen executief functioneren, subjectief cognitief functioneren en empowerment.
Van Duin D, de Winter L, Kroon H, Veling W, van Weeghel J. (2021). Effects of IPS plus cognitive remediation in early psychosis: 18-month functioning outcomes of a randomized controlled trial. Schizophr Res. 2021 Oct;236:115-122.

Back To Top