Skip to: Bij personen met een ernstige psychiatrische stoornis gaan bevredigende seksuele relaties samen met een gewaardeerd sociaal netwerk

Kenniscentrum Phrenos website

Bij personen met een ernstige psychiatrische stoornis gaan bevredigende seksuele relaties samen met een gewaardeerd sociaal netwerk

In de hulpverlening aan personen met ernstige psychiatrische stoornissen is er weinig aandacht voor het seksuele leven van de patiënten, behalve in verband met bijwerkingen van psychofarmaca. In deze Zweedse studie (N=103) werd met behulp van de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA) naast de tevredenheid met de eigen seksuele relaties, ook andere kwaliteit van leven domeinen gemeten. De uitkomsten werden vergeleken met demografische factoren, sociale factoren –gemeten met de Interview Schedule for Social Interaction (ISSI)- en de waardering van dagelijkse activiteiten –gemeten met de Occupational Value with predefined item (OVal-pd) en de Satisfaction with Daily Occupations (SDO). Van alle met de MANSA gemeten domeinen scoorde seksuele relaties het laagst. De groep met een relatief hoge tevredenheid met seksuele relaties (39% van de 103) verschilde op de volgende punten van degenen met weinig tevredenheid: zij leven veel vaker met iemand samen, zij waarderen hun sociale contacten hoger en kennen meer waarde en tevredenheid toe aan hun dagelijkse activiteiten. Eklund M & Östman M (2010). Belonging and Doing: Important Factors for Satisfaction With Sexual Relations as Perceived By People With Persistent Mental Illness. International Journal of Social Psychiatry 56 (4), 336-347. 

Back To Top