Skip to: Bij mensen met psychische problemen zijn bepaalde vormen van sociale steun positieve voorspellers voor het vinden van regulier betaald werk en onvrijwillige opname is een negatieve voorspeller

Kenniscentrum Phrenos website

Bij mensen met psychische problemen zijn bepaalde vormen van sociale steun positieve voorspellers voor het vinden van regulier betaald werk en onvrijwillige opname is een negatieve voorspeller

Deze Noorse onderzoeksgroep heeft enkele jaren geleden voor Noorwegen aangetoond dat Individuele Plaatsing en Steun (IPS) de meest effectieve arbeidsrehabilitatie interventie is voor mensen met langdurige psychische problemen. Uit de literatuur komt naar voren dat een meerderheid van de IPS-deelnemers naar verloop van tijd weer werkloos is. In deze Noorse studie (N=327; helft matige en helft ernstige psychische stoornissen) werd een secundaire analyse uitgevoerd over de data van genoemde RCT uit 2019 met als doel te onderzoeken wat het effect van potentiële voorspellers op de werkuitkomsten na 18 maanden is en of die effecten gemodereerd worden door in de IPS-groep te zitten. Twee specifieke voorspellers die nog nooit eerder in dit kader onderzocht zijn, staan centraal in dit onderzoek: a. de invloed van onvrijwillige opname in het verleden en b. verschillende vormen van sociale steun zoals gemeten met Fisher’s Non-directive and Directive Support Survey; bij directieve steun is de steunaanbieder verantwoordelijk voor taken van de ontvanger, bij niet-directieve steun werkt de aanbieder samen met de ontvanger; instrumentele steun betekent praktische hulp geven en emotionele steun is gericht op gedachtes en gevoelens. Deze survey werd door de deelnemers ingevuld met een specifieke persoon voor ogen. Ook werden de sociaal-demografische variabelen verzameld en het Mini-International Neuropsychiatric Interview, plus de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) afgenomen. De analyses werden met behulp van logistische regressies uitgevoerd. Het bleek dat directieve emotionele en niet-directieve instrumentele sociale steun een gunstige voorspellende waarde hebben op het krijgen van regulier betaald werk, hoewel de effecten gering waren. Een onvrijwillige opname in het verleden bleek een sterke voorspeller voor het niet krijgen van werk: deelnemers die dat hadden meegemaakt hadden 77% minder kans om werk te vinden, ongeacht in welke interventiegroep ze zaten. Alle andere variabelen hadden geen voorspellende waarde op de werkuitkomsten.
Fyhn T, Øverland S, Reme SE. (2020). Predictors of employment in people with moderate to severe mental illness participating in a randomized controlled trial of Individual Placement and Support (IPS). Int J Soc Psychiatry. Jul 15: 20764020934841.

Back To Top