Skip to: Bij jongvolwassenen met psychische problemen bepaalt cognitief functioneren kans op werk of opleiding

Kenniscentrum Phrenos website

Bij jongvolwassenen met psychische problemen bepaalt cognitief functioneren kans op werk of opleiding

In 2010 kostten psychische stoornissen op wereldschaal naar schatting 2,5 biljoen dollar. Neuropsychologische beperkingen en negatieve symptomen worden geassocieerd met meer werkloosheid en slechter sociaal functioneren. Alleen is nog niet duidelijk of dat ook geldt voor jongvolwassen met een psychische stoornis. De deelname van jongvolwassenen (15-29 jaar) aan scholing of werk wordt uitgedrukt in de mate waarin personen ‘niet in opleiding, training of aan het werk’ zijn (not in education, employment or training: NEET). In Westerse landen liggen de NEET-aantallen van deze leeftijdsgroep in de algemene bevolking tussen de 11% en 16%. In deze Australische studie (n=163) werd met behulp van een cross-lagged panel design met Bayesiaanse structural equation modelling onderzocht welke cognitieve en klinische factoren de NEET-status na 2 jaar bepalen in een cohort jongvolwassen met verschillende psychische stoornissen (63 met depressieve, 41 met bipolaire en 59 met een primaire psychotische stoornis). Bij een cross-lagged correlatie wordt het wederzijds verband tussen variabelen in de tijd vergeleken en wordt gekeken naar oorzaken voor het verschil in de correlatie. De volgende (neuropsychologische) instrumenten werden op baseline en na 2 jaar afgenomen: Wechsler Test of Adult Reading, Wide Range Achievement Test, Trail Making Test part A (TMT-A) en part B (TMT-B), Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) en de Brief Psychiatric Rating Scale. Op baseline had 23,3% een NEET status. Op individueel niveau hadden de NEET status, de cognitieve beperkingen en de negatieve symptomen op baseline een voorspellende waarde voor een NEET status na 2 jaar. In het multivariate Bayesiaanse model was het cognitieve functioneren op baseline de enige voorspeller van de NEET status na 2 jaar. Dit gold dus niet voor negatieve symptomen. Voor elke punt vermindering op de cognitieschalen, nam de kans om een NEET status na 2 jaar te hebben met 40% toe. Een NEET-status op baseline voorspelde meer negatieve symptomen bij follow-up. Cognitieve functies lijken voor mensen met psychische problemen de belangrijkste factor voor economische participatie.
Lee RSC, Hermens DF, Scott J, O’Dea B, Glozier N, Scott EM, Hickie IB. (2017). A transdiagnostic study of education, employment, and training outcomes in young people with mental illness. Psychol Med. 2017 Sep;47(12):2061-2070.

Back To Top