Skip to: Bij jongeren met kans op psychose minder stigma door contact met vroege psychose-teams

Kenniscentrum Phrenos website

Bij jongeren met kans op psychose minder stigma door contact met vroege psychose-teams

Psychoses worden meestal vooraf gegaan door allerlei niet-specifieke symptomen. Mensen in zo’n fase verkeren in een At-Risk Mental State (ARMS). ARMS-personen zijn de voornaamste doelgroep van de vroege psychose teams. Uit de literatuur blijkt dat van de ARMS-groep 36% daadwerkelijk een overgang tot psychose meemaakt. Vaak wordt gedacht dat het in contact treden met de GGZ stigma verhogend zou kunnen werken. In deze Zwitserse kwalitatieve studie (n=11) werd onderzocht of ARMS-personen die in contact zijn met een vroege psychose team een vorm van stigma ervaren en of het contact met die teams tot een toename of afname van stigma leidt. Er werden gestructureerde interviews gehouden. Die werden geanalyseerd met de Interpretative Phenomenological Analysis. In het interview kwam aan de orde: hoe werden eerste symptomen ervaren; hoe is het eerste contact met het vroege psychose team ervaren; hoe waren de reacties van de sociale omgeving over hun contact met vroege psychose team; hoe werd de ARMS ervaren. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewden was 26,7 jaar, de gemiddelde duur van het contact met het vroege psychose team 10,5 maanden. De deelnemers waren zich bewust van de bestaande stereotypen over psychose, maar ze identificeerden zich daar niet mee en konden afstand nemen van het geïnternaliseerde stigma. De ARMS-personen bleken gretig om van het vroege psychose team te leren hoe ze met hun toestand om konden gaan en om hun leven zoveel mogelijk op de oude voet voort te zetten. Over het algemeen werd er niet open over hun ARMS-toestand met de sociale omgeving gesproken. De steun van het vroege psychose team droeg bij tot een vermindering van geïnternaliseerd of ervaren stigma.
Uttinger M, Koranyi S, Papmeyer M, Fend F, Ittig S, Studerus E, Ramyead A, Simon A, Riecher-Rössler A. (2015). Early detection of psychosis: helpful or stigmatizing experience? A qualitative study. Early Interv Psychiatry, Online Sep 11.

Back To Top