Skip to: Bij IPS-traject draagt Motiverende Gespreksvoering bij aan de effectiviteit

Kenniscentrum Phrenos website

Bij IPS-traject draagt Motiverende Gespreksvoering bij aan de effectiviteit

Als arbeidsrehabilitatiemethode is Individual Placement and Support (IPS) bewezen effectief. Aan de meeste onderzoeken namen echter zeer gemotiveerde cliënten deel. Verder wordt het terugkeren naar regulier betaald werk door hulpverleners vaak aan hun cliënten ontraden, omdat ze bang zijn voor terugval. In deze Britse gerandomiseerde trial werd in het kader van de Enhancing Delivery and Outcomes of Vocational Rehabilitation (ENDEAVOR) studie bekeken wat de effecten zijn van het trainen van de hulpverleners in de techniek van Motivational Interviewing (MI) met als doel dit in het IPS-traject toe te passen, waarbij een nevendoel was dat de hulpverleners middels de MI-training hun cliënten meer zouden stimuleren regulier betaald werk te zoeken. Middels MI worden ambivalenties geëxploreerd en opgelost. In Engeland is IPS een onderdeel van de behandeling in de vroege psychose teams. De hulpverleners van twee vroege psychose teams (n=68 cliënten; 18-35 jaar), met name de zorgcoördinator en de arbeidsbegeleider, pasten MI toe. In de controleteams (n=66 cliënten; 18-35 jaar) werd alleen IPS aangeboden. De primaire uitkomstmaat was hoeveel van de jongvolwassenen na 12 maanden regulier betaald werk had gevonden. Het bleek dat van de 134 cliënten na één jaar slechts 41 (30%) in dat jaar regulier betaald werk hadden verricht. Van deze groep kwamen 29 cliënten uit een IPS+MI-team. Met behulp van logistische regressie analyse kon worden vastgesteld dat de kans om werk te vinden in het IPS+MI team veel groter was (OR=4,3).
Craig T, Shepherd G, Rinaldi M, Smith J, Carr S, Preston F & Singh S (2014). Vocational rehabilitation in early psychosis: cluster randomised trial. British Journal of Psychiatry 205 (2), 145-150.

Back To Top