Skip to: Bij EPE significant verband tussen geanticipeerd stigma en DOP

Kenniscentrum Phrenos website

Bij EPE significant verband tussen geanticipeerd stigma en DOP

De meeste mensen met ernstige psychische problemen ervaren stigma. Stigma heeft een negatieve invloed op het sociale functioneren en het hulpzoekgedrag van deze groep. In deze Amerikaanse studie (N=399 personen met EPE; 44 verschillende locaties in 21 staten) werden met data uit het Recovery After Schizophrenia Episode –Early Treatment Program (RAISE-ETP) de relaties onderzocht tussen geanticipeerd (perceived) stigma enerzijds en de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP), demografische kenmerken en het klinisch en psychosociale functioneren anderzijds. Vermeend of geanticipeerd stigma werd gemeten met 7 items van de Stigma Scale. Daarnaast werd de Stuctured Clinical Interview for Axis I DSM-IV diorders (SCID-IV) afgenomen en de DOP vastgesteld (hoge duur van DOP vanaf 74 weken). Andere data werden verzameld met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), de Mental Health Recovery Measure (MHRM), de Scales of Psychological Wellbeing (SPWB) en de Quality of Life Scale (QLS). De analyses werden met behulp van variantieanalyses uitgevoerd. Het bleek dat geanticipeerd stigma correleerde met een aantal demografische en klinische variabelen, inclusief DOP, symptomen en psychosociaal functioneren. Nadat er gecontroleerd was voor de ernst van de symptomen, kwam een sterk verband naar voren tussen geanticipeerd stigma enerzijds en een langere DOP, de diagnose schizoaffectieve stoornis, zwaardere depressie en een geringer gevoel van welzijn en herstel anderzijds. Geanticipeerd stigma is een factor die bijdraagt aan uit uitstellen van het zoeken van hulp bij personen met EPE.
Mueser KT, DeTore NR, Kredlow MA, Bourgeois ML, Penn DL, Hintz K. (2019). Clinical and demographic correlates of stigma in first-episode psychosis: the impact of duration of untreated psychosis. Acta Psychiatr Scand. 2019 Sep 26.

Back To Top