Skip to: Bij ‘begeleide woonvormen’ voor personen met psychische problemen zijn welzijn, sociale identiteit en privacy van belang

Kenniscentrum Phrenos website

Bij ‘begeleide woonvormen’ voor personen met psychische problemen zijn welzijn, sociale identiteit en privacy van belang

De plaats waar iemand woont heeft invloed op het persoonlijke en sociale leven. Na de deïnstitutionalisering zijn er verschillende vormen van huisvesting ontstaan in combinatie met ondersteuning of hulverlening. Te denken valt aan begeleid wonen, waarin iemand zelfstandig woont en hulp aan huis krijgt, of beschermd wonen waarbij de zorgaanbieder ook de huisvesting beheerd. Ook kan ‘begeleid wonen’ door de rechter zijn opgelegd. In deze Noorse systematische review werd gepoogd samen te vatten hoe de gebouwde omgeving eruit ziet voor personen met ernstige psychische problemen in het tijdperk van deïnstitutionalisering. Er werden 13 studies (uit de VS, Canada, Zweden en Brazilië) meegenomen. In de ene helft van de studies woonden de deelnemers onafhankelijk in appartementen, in de andere helft woonden de deelnemers in huisvesting van de zorgaanbieder. Uit de thematische analyse kwamen 3 thema’s naar voren met betrekking tot de gebouwde omgeving van de begeleid woonvormen: 1. Welzijn (kwaliteit van leven; herstel) ; 2. Sociale identiteit (regulering, stigma, autonomie); 3. Privacy (toezicht, veiligheid, eenzaamheid en intimiteit). Uit de studies bleek dat welzijn meer verbonden was met de gemeenschap en de buurt dan met het specifieke gebouw. Privacy was meer verbonden met de architectuur van de begeleid wonen huisvesting en het beheer ervan door de hulpverleners. Sociale identiteit was gekoppeld aan zowel de behuizing zelf als aan de omgeving. Elk begeleid wonen-type heeft zijn voor- en nadelen. Bepaalde vormen van beschermd wonen zijn erg gereguleerd en geprofessionaliseerd en bieden veiligheid en minimum kwaliteit van leven. Degenen die onafhankelijk wonen hebben meer mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, maar dat levert wel problemen op als ze in achterstandsbuurten wonen Toch heeft onafhankelijk wonen de voorkeur van de personen met psychische problemen.
Friesinger JG, Topor A, Bøe TD, Larsen IB. 92019) Studies regarding supported housing and the built environment for people with mental health problems: A mixed-methods literature review. Health Place. May;57:44-53.

Back To Top