Skip to: Belangrijke rol ervaringsdeskundigen bij verbetering zorgcoördinatie mensen met EPA

Kenniscentrum Phrenos website

Belangrijke rol ervaringsdeskundigen bij verbetering zorgcoördinatie mensen met EPA

Mensen met EPA hebben vaak complexe zorgproblemen en comorbide somatische ziektes. In de meeste zorgsystemen gaat de overgang van de ene naar de andere zorgsoort niet probleemloos. De zorgcoördinatie voor mensen met EPA kan beter. In deze Amerikaans/Noorse kwalitatieve studie (N=28) werden de door ervaringsdeskundigen gebruikte processen en methodes bij hun ondersteuning van cliënten met EPA bij de coördinatie van de zorg tussen somatische zorg en zorg in ambulante gzz-instellingen opgespoord en beschreven. Er werden 28 semi-gestructureerde kwalitatieve interviews gehouden met vijf ervaringsdeskundigen en 23 zorgverleners/managers bij Community Mental Health Centers (CMHC) in twee Amerikaanse staten. De data werden met behulp van thematische analyse geanalyseerd. Vijf thema’s kwamen naar voren: 1. Ervaringsdeskundigen kunnen deelnemen aan overleggen van behandelteams en adviescomissies in de CMHC’s, waar ze de belangen en wensen van de cliënten kunnen inbrengen. Soms maken ze deel uit van ACT-teams. 2. Ervaringsdeskundigen in CMHC’s kunnen vanuit hun eigen ervaring emotionele en praktische ondersteuning bieden, anders dan de professionele zorgverleners. 3. Ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij de voorbereiding van een bezoek door de cliënt aan een somatische – of ggz-hulpverlener. Daarbij maken ze vaak gebruikt van het internet-programma CommonGround. 4. Wederkerigheid of reciprociteit: ervaringsdeskundigen zijn zich ervan bewust een andere rol te hebben dan de klinische zorgverleners. De band met de cliënt is op basis van wederkerigheid en gelijkheid en hun rol is meer die van een adviseur. 5. Ervaringsdeskundigen worden op verschillende wijzen betaald. Sommigen zijn in dienst van een CMHC, andere werken vanuit landelijke ervaringsdeskundigen programma’s, zoals de National Alliance on Mental Illness (NAMI) of de Psychiatric Survivor Group. Vaak blijven ze slechts korte tijd bij een organisatie. Ervaringsdeskundigen hebben de capaciteit om de zorgcoördinatie tussen de somatische zorg en de ggz te verbeteren.
Storm M, Fortuna KL, Brooks JM, Bartels SJ. (2020). Peer Support in Coordination of Physical Health and Mental Health Services for People With Lived Experience of a Serious Mental Illness. Front Psychiatry. 2020 May 8;11:365.

Back To Top